Præfabrikerede træhuse skal CE-mærkes - CE-mærkning letter vejen

Niels  Morsing

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 12.

Præfabrikerede træhuse skal CE-mærkes - CE-mærkning letter vejen

For at opnå CE-mærkning skal det dokumenteres, at byggevaren opfylder Byggevaredirektivets seks væsentlige krav til:

  1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

  2. Brandsikring

  3. Hygiejne, sundhed og miljø

  4. Sikkerhed ved anvendelsen

  5. Beskyttelse mod støjgener

  6. Energibesparelser og varmeisolering.

Ydeevnen af træhussystemer/byggesæt i relation til de seks væsentlige krav skal normalt svare til de nationale myndighedskrav til bygværker, der er relevante for den forudsatte anvendelse af systemet/byggesættet.

Med CE-mærkning er vejen til EU’s indre marked blevet lettere. En CE-mærket byggevare giver forbrugere og myndigheder en sikkerhed for, at byggevarens egenskaber opfylder en række mindstekrav. Samtidig er mærket en garanti for, at varen har gennemgået de procedurer, der er påkrævet for attestering.

CE-mærkede byggevarer kan frit sælges i EU’s indre marked uden krav om nye prøvninger og godkendelser.

Krav til CE-mærkning af producenter på træområdet forventes afsluttet i 2006. Det er fabrikantens eller importørens ansvar, at byggevaren CE-mærkes.

ETAG 007 kan downloades på dansk og engelsk fra ETA-Danmark A/S’ hjemmeside www.etadanmark.dk.
Eventuelle spørgsmål vedrørende retningslinier og udstedelse af godkendelser kan rettes til ETA-Danmark A/S.