Præfabrikerede træhuse skal CE-mærkes - Krav til produkterne

Niels  Morsing

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 12.

Præfabrikerede træhuse skal CE-mærkes - Krav til produkterne

Typehuse af træ skal være CE-mærkede efter den 24. maj 2004. Det gælder for træhuse med stort set alle grader af præfabrikation. CE-mærkede byggevarer kan frit sælges i EU’s indre marked uden nationale krav om nye prøvninger og godkendelser. Men det er fabrikanten eller importørens ansvar, at varen er mærket.

Gammelt norsk fadebur i træ

CE-mærkning er allerede en realitet for mange af træbaserede produkter der skal indgå permanent i et byggeri, eksempelvis kan træbaserede plader kun sælges med CE-mærke fra den 1. april 2004, og lette sammensatte træbaserede bjælker og søjler skal være CE-mærkede efter den 10. oktober 2004.

Hvilke træhuse er omfattet?
Populært sagt, er de typehuse omfattet, som man kan se i et katalog fra en leverandør, f.eks. hustype XX, og hvor variationerne kun ligger i størrelsen og mindre detaljer. Men hvis man medbringer en tegning fra en arkitekt til en typehusfabrikant, og fortæller ham at det er det hus man vil have, så er det ikke omfattet.
Sidstnævnte er ikke bragt på markedet - det er det førstnævnte.

De præfabrikerede træhussystemer/byggesæt skal være CE-mærket, når de sælges eller markedsføres i EU’s indre marked og hvis de er omfattet af ETAG 007. 

ETAG 007 er Retningslinie for Europæisk Teknisk Godkendelse af Præfabrikerede træhussystemer/byggesæt.
Den gælder for alle de træhussystemer/byggesæt, der er industrielt fremstillede og markedsføres som bygninger. De skal være fremstillet af forud projekterede og præfabrikerede komponenter og beregnet for serieproduktion.

Retningslinien beskriver kravene til ydeevnen for træhussystemer anvendt som bygninger:

  • de anvendte verifikationsmetoder til undersøgelse af ydeevnen
  • vurderingsmetoderne til evaluering af ydeevnen til den påtænkte anvendelse 
  • de betingelser, der er en forudsætning for konstruktion og installation af byggesystemet i bygværker.

ETAG 007 danner grundlag for udstedelsen af en Europæisk Teknisk Godkendelse for de enkelte fabrikater. En Europæisk Teknisk Godkendelse er en positiv teknisk vurdering af, at et træhussystem er egnet til den påtænkte anvendelse.

Godkendelsen er baseret på de prøvninger og vurderinger, som er beskrevet i retningslinien, og udgør grundlaget for CE-mærkning af de enkelte træhussystemer.
Europæiske Tekniske Godkendelser udstedes i Danmark af ETA-Danmark A/S.