Projekt - Olie-vand-emulsioner – fra affald til ressource

Jacob Ask Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 81.

Vand

Projekt - Olie-vand-emulsioner – fra affald til ressource

Støttet af Miljøstyrelsen igennem MUDP

Projektstart januar 2014. Forventet afslutning maj 2016.

Projektets formål er at udvikle løsninger til genanvendelse af olie-vand-blandinger og derved beholde den værdifulde olieandel som et højværdiprodukt. I dag er olie-vand-emulsioner, som fx slidte køle-smøre-midler fra den skærende og spåntagende industri, et affaldsprodukt der typisk sendes til forbrænding eller oparbejdning hos en affaldshåndteringsvirksomhed.

Kendetegnende for mange affalds-olie-vandblandinger er en forholdsvis ringe olieandel og høje koncentrationer af problematiske stoffer, som repræsenterer en direkte sundhedsrisiko.

I sammenhold med en række miljømæssigt uhensigtsmæssige faktorer, fx transport af store volumener over lange afstande og et stort energiforbrug til afdampning af vandindholdet under forbrændingsprocessen, gør det at, der er behov for udvikling af nye teknologiske løsninger på dette område. Sådanne teknologiske løsninger vil tillade at de forurenede olie-vand-blandinger kan blive til en værdifuld ressourcekilde. Samtidig undgås de miljømæssige og økonomiske ulemper, som er forbundet med afbrænding af dette affald.

Projekt og resultater
Projektet forfølger to spor for at øge genanvendeligheden af olie-vand-blandinger:
Øget genanvendelse af køle-smøre-midlet direkte i den skærende og spåntagende industri og mere miljøvenlig håndtering af køle-smøre-midlet hos affaldshåndteringsvirksomheden. Det første spor fokusere på øge genanvendelsen direkte hos den enkelte virksomhed. Herved forbliver olien en højværdiressource.

Et vigtigt punkt i genanvendelsen af køle-smøre-midlet er monitorering af kvaliteten, hvor bl.a. mikrobiologisk vækst er et problem.

Der vil derfor både blive arbejdet med den egentlige genindvinding af køle-smøre-midlet hos den producerende virksomhed ved brug af filter løsninger, kombineret med kvalitetsmonitorering.
Det genindvundne produkt skal eventuel efterbehandles for at forhindre eksempelvis mikrobiel vækst. Hos den affaldshåndterende virksomhed er fokus på at separere olie fra vand i en proces, som vil bidrage til fjernelsen af problematiske stoffer for derved at opnå en ren vand fraktion, ved brug af avanceret membran teknologi.

Deltagere

  • Teknologisk Institut (DK)
  • Avista Oil A/S (DK)
  • Liqtech A/S (DK)
  • Envotherm A/S (DK)
  • Dansk Staalfilter Industri ApS (DK)
  • Silkeborg Spåntagning A/S (DK)