Procesovervågning

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Procesovervågning

Procesovervågning

Monitorering af kemiske forbindelser og partikler i gas og væske

I komplekse produktioner er procesovervågning essentiel for områder som produktkvalitet, miljøpåvirkning og økonomi. Der kan være mange grunde til at overvåge og måle parametre i en produktion; processen kan fx være underlagt lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav til overvågning, eller der kan være behov for at effektivisere og optimere eksisterende produktionslinjer.

Procesovervågning kan med fordel anvendes til at måle effektiviteten af enkelte delelementer i en produktion eller til test af nyudviklede produkter. Ligeledes kan procesovervågning anvendes i enheder til separation, ved omdannelse af kemiske forbindelser eller i kemiske og biologiske filtre, der eksempelvis anvendes til at reducere lugt. Der er givetvis også helt andre anvendelsesmuligheder.

Center for Kemi- og Bioteknik råder over moderne og mobilt procesovervågningsudstyr, der kan opstilles i krævende miljøer til uvildig dokumentation og afdækning af problemstillinger. Med udstyret monitoreres kontinuert (online) udviklingen af interessante/problematiske kemiske forbindelser over tid, og der kan måles både kvantitativt og kvalitativt. Center for Kemi- og Bioteknik har både de nødvendige analyseværktøjer og de relevante proceskemiske kompetencer til at måle på såvel gasser og væsker som partikler og faste stoffer. Udstyret, der anvendes, er helt afhængig af problemstillingen og spænder fra low-cost sensorer til avancerede, højspecifikke online teknologier, såsom gaskromatografi, massespektrometri og spektroskopi. Center for Kemi- og Bioteknik kan samtidig vurdere resultaterne ved hjælp af avanceret statistisk databehandling, hvis det er påkrævet.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Uvildig og neutral vurdering af valg af procesovervågningsudstyr, herunder typiske faldgruber.
  • Måling af sammensætning og koncentration af problematiske gasser i produktionen.
  • Måling af afgasning af problematiske, flygtige forbindelser.
  • Lugtmålinger, herunder også olfaktometri-målinger.
  • Dokumentation og optimering af lugtreducerende teknologier.
  • Online måling af luftbårne nano- og mikropartikler.
  • Analyse af flow i tanke og avancerede kredsløb vha. sporstoffer.
  • Forestå forsknings- og udviklingsprojekter inden for procesovervågning.

 

Cases