Online bestemmelse af lycopen-indhold i tomatprodukter

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Online bestemmelse af lycopen-indhold i tomatprodukter

Inden for fødevareindustrien er der et ønske om hurtigt og effektivt at kunne adskille højværdi- fra lavværdi-produkter. Forskellige funktionelle molekyler er i den forbindelse interessante at få kvantificerede online, da et højt indhold heraf ofte giver produktet en betragtelig merværdi.

Lycopen er det farvestof, der gør tomater røde. Det er desuden en anti-oxidant som formodes at have en positiv effekt på helbredet og forebygge forskellige former for cancer. Især på det japanske marked er der stor efterspørgsel på tomatkoncentrat med højt lycopen-indhold – en fordobling af indholdet kan konverteres til en 5-10 dobling i pris. Der er derfor et stort ønske om et system hvor lycopen-indholdet kontinuert overvåges, således at tomatprodukter med højt indhold af lycopen hurtigt kan sorteres fra. Dette kræver en pålidelig online bestemmelse.

Teknologisk Institut har været tovholder på et Eurostars (EU) projekt, hvor formålet netop har været at udvikle udstyr til online bestemmelse af lycopen-indhold i forarbejdningsprocessen af tomaterne på en tomatfabrik i Portugal (Fomento da Indústria do Tomate). Opgaven er blevet angrebet ved brug af en analytisk metode kaldet Raman-spektroskopi.

I projektet deltog også det Tekniske universitet i Lissabon og den danske virksomhed RSP Systems A/S, der udvikler online Raman udstyr. Fra tomatfabrikkens side er det interessant at kunne bestemme lycopen-indholdet så tidligt som muligt i processen, og der har således vist sig et ønske om rutinemæssigt at kunne kvantificere indholdet af lycopen i tomatjuice, et centralt mellemled frem mod tomatkoncentrat (slutprodukt).

Et nyudviklet stykke udstyr er under 2011 og 2012 sæsonen blevet anvendt til at måle kontinuert over adskillige uger på tomatjuice, og det har med teknologien vist sig muligt online at kunne skelne produkter med højt lycopen-indhold fra produkter med normalt lycopen-indhold. For at få systemet operationsdygtigt over en hel sæson er det nødvendigt at sikre valid korrelation mellem online Raman data og det faktiske lycopen-indhold bestemt ved laboratorieanalyser. Her spiller avanceret statistisk databehandling (kemometri) og korrekt prøveudtagning og -håndtering centrale roller.

TomattransportTomattransportTomater
Tomat, tomat og atter tomat…

Raman-spektrum af tomatpasta
Raman-spektrum af tomatpasta med to dominerende, karakteristiske toppe fra lycopen-molekylet.