Kontinuert overvågning af forureningsniveau i drikkevand

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Kontinuert overvågning af forureningsniveau i drikkevand

Der kan være er et behov for kontinuert overvågning af drikkevandsforsyning, hvis vandboringerne eksempelvis ligger i nærheden af forurenede grunde med fare for gennembrud af giftstofferne til vandboringen.

Kontinuert overvågning

Teknologisk Institut har som led i et forskningsprojekt udviklet et online overvågningssystem for miljøfremmede stoffer i råvand til vandforsyninger til sikring af drikkevandets kvalitet. Med et membran-inlet massespektrometer (MIMS) kan overvågningen gennemføres kontinuert med detektionsgrænser helt ned til 0,1 µg/l for trichlorethylen (TCE) og tetrachorethylen (PCE) og 10 µg/l for methyl-tertiær-butyl-ether (MTBE).