Alternativ anvendelse af blod

Mari Ann Tørngren

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 82.

blod

Alternativ anvendelse af blod

Formål

Formålet med projektet er at skabe et vidensgrundlag, der i højere grad gør det muligt at udnytte komponenter fra blod til human anvendelse og medicinske formål.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er identificeret fem anvendelsesmuligheder for blod:
(1) funktionelle ingredienser, (2) farmaceutiske produkter, (3) passiv immunisering, (4) bioplast og (5) nye ernæringskorrekte fødevarer.

Ved 1. følgegruppemøde blev hver anvendelsesmulighed vurderet og prioriteret, og der blev udvalgt tre fokusområder, der i varierende grad arbejdes videre med:

• Ernæringskorrekte fødevarer. Vil være projektets hovedfokus. Målet er at fremstille prototyperecepter for 1-3 fødevarer med høj ernæringsværdi. Der skal opstilles succeskriterier til aminosyresammensætning, smag samt opbevaring. De indledende aktiviteter bliver at teste forskellige teknologier/metoder til fjernelse af farve uden dannelse af bitter smag og betydelige udbyttetab,

• Bioplast. Anvendelsen af blod som råvare til bioplastproduktion diskuteres indledningsvist internt på TI, hvorefter der tages kontakt til eksterne interessenter. Der udarbejdes en business case, der skal bidrage til en vurdering af det reelle potentiale ved idéen og eventuelle finansieringskilder overvejes.

• Passiv immunisering. Der samles op på tidligere og nuværende aktiviteter indenfor udfasning af medicinsk zink i svineproduktionen. Potentialet for anvendelse af blod diskuteres, og værdien for udarbejdelse af en virusvalidering vurderes. 

Alle tre fokusområder vil blive inddraget i de scenarier, der skal beskrives, men faglige aktiviteter vil primært tilknyttes ‘Ernæringskorrekte fødevarer’ og i mindre grad ‘Passiv immunisering

Den næste store aktivitet i projektet er, at detailplanlægge og teste metoder til at fjerne farve fra blodkomponenter.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Der er foretaget en litteraturgennemgang samt en redegørelse over nuværende praksis for anvendelse af griseblod. På baggrund heraf, er der udarbejdet et beslutningsgrundlag for prioritering af projektets fremadrettede fokus. Der er desuden samlet en følgegruppe med repræsentanter fra Tican, Dat-Schaub og Danish Crown og der er indkaldt til første følgegruppemøde den 25.3 2020. Følgegruppemødets formål er at få diskuteret og besluttet hvilke komponenter og mulige alternative anvendelser der skal arbejdes videre med i 2020-21.