Automatisk kvalitetskontrol - AP1. Detektion af brusk på overflader

Morten Askjær Hass

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 67.

Automatisk kvalitetskontrol - AP1. Detektion af brusk på overflader

2023+2024

Projektets formål er at højne kvaliteten af de produkter, der distribueres til forbrugerne, og dermed nedbringe antallet af tilbagekald og reklamationssager. Kvalitetssortering og optimering af råvareanvendelsen vil også give mulighed for øget indtjening til gavn for driftsøkonomi og bæredygtighed.

AP1. Detektion af brusk på overflader

Målene med AP1 er at bygge en prototype til detektion af brusk på kødoverflader, som installeres på et slagteri og gennemføre in-line test af udstyrets performance.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at vi har modtaget de mekaniske komponenter, der gør det muligt at ombygge funktionsmodulet, således at funktionsmodulet nu er bestykket med 325nm og 340nm UV dioder.

Den næste store aktivitet i projektet er at få færdiggjort funktionsmodellen, således at den udstyres med mere permanent afskærmning for uønsket indstråling af lys fra omgivelserne, da indstråling af lys fra omgivelserne umuliggør målingerne.

Den samlede funktionsmodel afprøves først i DMRI’s Pilot-plant, og derefter er det aftalt med følgegruppen, at der skal udføres test på slagteriet. På slagteriet skal der optages og annoteres et antal billeder af de produkter, der skal indgå i algoritmen, hvilket er kam, evt. brystflæsk og midterstykker. Billederne skal danne grundlag for at generere den første version af en algoritme, der kan detektere det uønskede brusk på kødstykkerne.

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at funktionsmodulet er blevet yderligere testet på slagteriet samt i pilot-plant hos DMRI. Efter aftale med følgegruppen blev det i første omgang valgt at fokusere på at finde uønsket brusk på kamme.

På baggrund af den større test med funktionsmodulet, viste der sig to udfordringer:

1)UV-belysning med 340 nm og 365 nm er ikke fyldestgørende mht. at kunne finde alle de nødvendige typer af brusk. Testen viste også, at UV-lys i området 325nm har et større potentiale end 365 nm for at sikre, at der kan skelnes mellem brusktyper, og at alle relevante bruskstykker kan findes på kødet.

2)Baggrundsbelysning - der skal findes en praktisk løsning , således at baggrundsbelysningen, som især er udfordrende ved UV 325 nm, elimineres i måle-zonen.

Testen på slagteriet gav materiale til udvikling af software, men da folkene på linjen havde gjort sig umage, fik vi hovedsageligt billeder af kamme, hvor brusken er fjernet. Testen skal redesignes for at få flere billeder med overset brusk. 

Den næste store aktivitet i projektet er, at funktionsmodulet skal ombygges. UV 365 nm dioder skal erstattes med UV 325 nm dioder, så funktionsmodulet består af UV 340 nm og 325 nm dioder samt RGB kamera. Dernæst skal udfordringen med baggrundsbelysning løses, enten ved fysisk afskærmning eller anden teknisk løsning. Herefter skal der indsamles yderligere materiale til udvikling af software.

Der fokuseres på at skabe en robust løsning, med få falsk-positive, der kan installeres på slagteriet, og hvor de praktiske udfordringer, det giver, også er adresseret.

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er bygget en funktionsmodel, som kan belyse kødprodukter med UV-lys (340 nm og 365 nm) samt almindelige, hvide lysdioder, således at der kan optages billeder med forskellig belysning. Der er udført test på slagteri sammen med kvalitetsfolk for at undersøge, om UV-billeder kan opfange uønskede bruskforekomster. Test viser, at UV udmærket kan fange brusk, men også, at der på de undersøgte kødstykker er områder, som lyser op, men som ikke er uønskede. Udover software, som kan finde områder, der lyser op, når de UV-belyses, vil der således også være behov for et ekstra lag af software, som kan udpege de områder på kødstykkerne, hvor uønsket brusk ikke må forekomme.
Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre funktionsmodellens hardware og at få udviklet software, som kan finde uønskede bruskområder samt – i tilfælde af, at der findes brusk, som er uønsket - udpege brusk i disse områder. Der startes med det kødstykke, som prioriteres mest relevant af følgegruppen. Når software er klar, skal der gennemføres test i pilot-plant hos DMRI, hvor funktionalitet eftervises.

beusk

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er udvalgt og indkøbt UV-belysning i bølgelængderne 320nm, 340nm og 365nm . Det viste sig hurtigt, at en del af UV-kilderne har en uønsket stor emission i området 380-550nm, hvilket er generende for detektionen af autoflourescensen fra brusk, da det netop er i dette spektrum, at autoflourescensen fra brusk forekommer.

Spektralfordelingen for de forskellige UV-kilder er målt, og på baggrund af målingerne er der indkøbt passende optiske filtre, der bortfiltrerer det uønskede emissions-spektrum fra UV-lamperne. Disse filtre skal testes yderligere, når funktionsmodellen er færdig.

Der er udviklet en programmerbar strømforsyning, der kan styre både kamera og to forskellige belysninger, hhv. UV og hvidt lys. Ved hjælp af den programmerbare strømforsyning kan man optage billeder, hvor emnet først belyses med UV og dernæst hvidt lys. Ved optagelse af emnet under to forskellige belysninger øges informationen om emnet til brug i den efterfølgende analyse.

Den næste store aktivitet i projektet er at få opbygget en funktionsmodel, hvor de forskellige delkomponenter sammenbygges, så systemet kan håndteres i pilot plant til optagelse af billeder af forskellige produkter med brusk.

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført besøg hos kødindustrien, hvor de praktiske muligheder for brug af UV lys til detektion af brusk blev demonstreret og drøftet. På slagtegangen blev det demonstreret, at brusk fluorescerer ved belysning med UV men også konstateret, at der i projektet skal tages hensyn til, at acceptable hinder på kød også fluorescerer.

Eksempler på produkttyper, hvor et system til detektion af brusk kan hjælpe den enkelte slagterimedarbejder, kunne være på kamme, brystflæsk og bov.

Den næste store aktivitet i projektet er at få defineret og indkøbt belysning og kamera, der bedst muligt understøtter muligheden for at detektere brusk på de udvalgte produkter. 

De forskellige muligheder for UV-belysning skal undersøges og testes. Testen skal vise hvilken bølgelængde, intensitet og optiske egenskaber, der er mest effektive, således at man opnår en ensartet belysning på det produkt, der skal undersøges, og samtidig opnår den ønskede fluorescerende effekt.