Automatisk kvalitetskontrol -  AP3. Nye målemetoder til kødindustrien

Lars Bager Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 57.

Automatisk kvalitetskontrol -  AP3. Nye målemetoder til kødindustrien

2024

Målene med AP3 er at afdække potentiale for nye målemetoder af relevans for kødindustrien. Mindst to af de mest lovende tekniske metoder udvælges og testes med henblik på at afklare metodernes anvendelighed og potentiale.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at der er lavet et litteraturstudie omhandlende brug af fluorescensmåling til kvalitetssikring af produktionen af svinetarme. Måleopstillingen er designet, og der er bestilt komponenter til laboratorieforsøg. Systemet indgår i afdelingens generelle arbejde med fluorescens til kvalitetsmåling og optimeret råvareudnyttelse.

Der er identificeret et behov for overvågning af emballeringsprocesser, f.eks. Strapex udstyr, for at sikre korrekt emballering og undgå produkt-tab fra overfyldte kasser. Overvågningen tænkes foretaget med akustiske metoder og kunstig intelligens.

Den næste store aktivitet i projektet er at modtage og montere komponenterne i laboratorieopstillingen samt modtage prøvemateriale fra den danske producent.

 

2023

Målene med AP3 er at afdække potentiale for nye målemetoder af relevans for kødindustrien.

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at det indkøbte kamera er afprøvet med en machine learning model, der kan genkende objekter som f.eks. kødstykker. Modellen afvikles på selve kameraet, så det skal ikke kables op til en ekstern server, men kan selvstændigt give et svar på identifikationen af et kødprodukt, som passerer forbi på et transportbånd. Den indlejrede model har en kapacitet på over 100 produkter pr. minut.

Litteraturstudiet af kvante-sensorer er koncentreret omkring de såkaldte N-vacant Diamond baserede koncepter, hvor der fremstilles krystalstrukturer i diamant med indbyggede defekter, som genererer en meget følsom magnetisk kvanteeffekt.  Mulighederne for anvendelse i fødevarekæden er undersøgt i litteraturen og dokumenteret i en introduktionsrapport.

Den næste store aktivitet i projektet er, at introduktionsrapporten skal uploades på hjemmesiden.

dsa

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er indkøbt et specielt lysfølsomt kamera, som potentielt kan reducere behov for de kraftige lyskilder, som tidligere har været nødvendige til visionsystemer. Kameraet har desuden indbygget regnekraft, system-on-a-chip, som vil kunne reducere krav til databåndbredde til virksomhedens servere.

Desuden er der foretaget et litteraturstudie omhandlende potentialet for anvendelse af kvantesensorer i kødindustrien. Specielt de såkaldte NV-diamond sensorer har i laboratorier verden over vist en meget høj følsomhed og rumlig opløsning sammenlignet med konventionel Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Metoden kan anvendes til undersøgelse af enkeltmolekyler og molekylebindinger, som bliver tilgængelige med den nye sensortype og kan bruges som værktøj i udvikling af nye komplekse kødprodukter med en uset detaljeringsgrad samt detektere uønskede stoffer i væsker og faste stoffer. Den nye type sensorer har stor bevågenhed på universiteterne, som en af tre væsentlige anvendelser af kvanteteknologien.

Den næste store aktivitet i projektet er at demonstrere det indkøbte kameras performance på slagtegangen uden brug af ekstra belysning samt at sammenskrive litteraturstudiet i et notat til offentliggørelse på hjemmesiden.

Konference:

ICoMST, Italien august 2023

Glenn G. B. Nielsen, Ivan R. Perch-Nielsen, Susanne Støier, Dennis B. Nielsen and Marchen Hviid

Poster: 

Paper: 

 

Se webinar om nye metoder til detektion af fremmedelegemer

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der på en intern workshop er afdækket potentielle cases for nye målemetoder, der er relevante for kødindustrien. Følgegruppen er efterfølgende blevet bedt om at prioritere mellem fem forskellige cases for at afklare, hvad der skal arbejdes videre med i projektet. Eksempler på cases omhandler hjælp til fedttrimning, kontrol af bånd/transportmedier og automatisk kontrol af midtflækning.

Der er desuden afholdt et formidlingswebinar om nye metoder til detektion af fremmedlegemer.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal laves en mere detaljeret aktivitetsplan på baggrund af input og prioritering fra følgegruppen.

Projektstatus 1. kvartal 2023

Der har ikke været aktivitet på projektet i Q1, da projektet forventes at kunne udnytte en synergi-effekt med et større projekt finansieret af InnovationsFonden (IFD). IFD-projektet er endnu ikke igangsat.

Projektet forventer at starte i Q2, og herefter vil der være stort fokus på eksekvering af projektet.