Automatisk registrering af dyrevelfærd på slagtedagen - AP2 Indhentning af ny viden om dyrevelfærd

Rikke  Bonnichsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 82.

Automatisk registrering af dyrevelfærd på slagtedagen - AP2 Indhentning af ny viden om dyrevelfærd

 

AP2  2021 Indhentning af ny viden om dyrevelfærd

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er deltagelse i et anæstesikursus, hvor grise blev brugt som model. Formålet var at blive opdateret på nyeste viden om anæstesi og monitorering af grise under bedøvelse. Viden, der skal bruges i forbindelse med validering og optimering af eksisterende metoder.

Derudover har DMRI holdt oplæg om dyrevelfærd for brancheudvalget. Deltaget i flere møder med bl.a. Landbrug & Fødevarer og UECBV om CO2-bedøvelse, samt deltaget i EU konferencen ”Animal welfare Today and Tomorrow”, hvor bl.a. bedøvelse og slagtning blev debatteret.

Den næste store aktivitet i projektet er, at årets aktiviteter og væsentligste læringspunkter vil blive opsummeret i en statusrapport, som vil blive lagt på Teknologisk Instituts hjemmeside. Derudover vil DMRI løbende bidrage med notater, artikler, mødeindlæg mm. for at understøtte slagteriernes strategi på dyrevelfærdsområdet.

 

 

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, deltagelse i webinar og en workshop i Tyskland om CO2-bedøvelse. Derudover har DMRI fastholdt og udbygget netværket indenfor bedøvelse bl.a. mhp. medvirken i kommende EU ansøgning om alternativer til CO2-bedøvelse, samt deltaget i flere digitale konferencer om dyrevelfærd.

Over sommeren har DMRI deltaget i ICoMST med indlæg om dyrevelfærd og PLF (Precision Livestock Farming) og i WAFL med indlæg om velfærdsvurdering på slagterier.

Den næste store aktivitet i projektet er, at DMRI holder sig opdateret, og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen.

Nyeste viden om bedøvelsesteknikker vil bl.a. blive indhentet via kursusaktivitet i efteråret 2021. Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg mm. for at understøtte slagteriernes strategi på dyrevelfærdsområdet.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er indsamlet viden om dyrevelfærd, bl.a. i forbindelse med litteratursøgninger, deltagelse i webinarer om CO2-bedøvelse, samt deltagelse i flere dialog- og samarbejdsgrupper med branchen og øvrige interesseorganisationer.

Derudover har DMRI, i 2021, bidraget til den internationale dialog om CO2-bedøvelse af grise samt håndteret flere henvendelser på området både mundtligt og på skrift.

Den næste store aktivitet i projektet er, at DMRI holder sig opdateret og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen. Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg mm. for at understøtte slagteriernes strategi på dyrevelfærdsområdet.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er indsamlet ny viden om dyrevelfærd, bl.a. i forbindelse med litteratursøgninger, deltagelse i webinarer om CO2 bedøvelse (Humane Slaughter Association) og VIDs (Videncenteret for Dyrevelfærd) årlige konference, samt deltagelse i flere dialog- og samarbejdsgrupper med branchen og øvrige interesseorganisationer.

Derudover har DMRI bidraget til den internationale dialog om CO2 bedøvelse af grise bl.a. på møde i UEBCV (The European Livestock And Meat Trading Union), ligesom der er udarbejdet artikler til tyske fagtidsskrifter om bedøvelse af grise.

Den næste store aktivitet i projektet er, at DMRI holder sig opdateret og på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd. Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen. Derudover vil DMRI bidrage med notater, artikler, mødeindlæg mm. for at understøtte slagteriernes strategi.