Baconfedt – fra biobrændsel til fødevarer

Birgitte Lange Winther Lund

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 84.

bacon

Baconfedt – fra biobrændsel til fødevarer

Projektets formål er at skabe et vidensgrundlag for anvendelsen af baconfedt og lignende restprodukter, der afsmeltes under industriel fødevareproduktion, til konsum og pet food.

Målene er at dokumentere sikkerhed og kvalitet ved analyse af afsmeltet fedt for fx kræftfremkaldende stoffer, oxidativ status og smag, og at foretage en cost-benefit-analyse for afklaring af det økonomiske og miljømæssige potentiale.

Projektstatus 3. kvartal 2021

The most important output is that:

A very interesting visit to a bacon production site demonstrated how the factory collects the rendered fats during bacon production. However, during the factory visit, a major change in the fat collection took place, and instead of collecting the rendered fat, all the fat was now sent to the drain to be collected in a major fat trap.

To demonstrate if nitrosamines are present in the rendered fat, the implementation of an analysis method for the measurement of relevant nitrosamines in fat has been initiated.

The next major activities in the project are: A new factory visit is planned where data from the new handling of the rendered bacon fat will be collected. Also, samples of the rendered fat from the production will be collected for further chemical analysis to demonstrate the safety and quality of the rendered fat.

Projektstatus 2. kvartal 2021

The most important output is that: the first advisory board meeting was held.

The use of rendered bacon fat has previously been used in a spread. The rendered fat used in this spread has been tested for various chemical compounds.

Based on the figures provided from the company, the price of high-quality fat paid by biofuel companies is very high and can be difficult to obtain if the fat is used as, for example, the taste ingredient. Therefore, it is important to look at the overall mass balance to see if other parts of the rendered fat can be up-cycled. The relatively small amount of premium fat sold for biofuel indicates that a large amount of fat can potentially be up-cycled.

The next major activities in the project is that: visit a production site and to further investigate the potential for the use of rendered bacon fat and possibly other fat sources.

To analyze different batches of rendered bacon fat for various chemical compounds with respect to safety and quality as well.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er lavet en videnopsamling med fokus på, om der forekommer uønskede kemiske stoffer i bacon, og om disse kan findes i afsmeltet baconfedt. Det drejer sig specielt om stegemutagener (heterocycliske aromatiske aminer, HCA), N-nitrosaminer, harskningsprodukter, phenoler, furaner og polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH).

Videnopsamlingen belyser, at anvendelse af baconfedt til tilberedning eller som ingrediens potentielt vil kunne medvirke til yderligere mængder af førnævnte stoffer i kosten. Derfor er der behov for at analysere baconfedt for disse stoffer, og specielt vil vi have fokus på phenoler og nitrosaminer. Resten af stofferne vil der evt. være mulighed for at få analyseret hos underleverandører.

Den næste store aktivitet i projektet er at få påbegyndt indkøring af relevante metoder, besøge virksomheder og videre undersøgt potentialet for anvendelse af baconfedt og evt. andre fedtkilder.