Baconfedt – fra biobrændsel til fødevarer

Birgitte Lange Winther Lund

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 84.

bacon

Baconfedt – fra biobrændsel til fødevarer

Projektets formål er at skabe et vidensgrundlag for anvendelsen af baconfedt og lignende restprodukter, der afsmeltes under industriel fødevareproduktion, til konsum og pet food.

Målene er at dokumentere sikkerhed og kvalitet ved analyse af afsmeltet fedt for fx kræftfremkaldende stoffer, oxidativ status og smag, og at foretage en cost-benefit-analyse for afklaring af det økonomiske og miljømæssige potentiale.

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er lavet en videnopsamling med fokus på, om der forekommer uønskede kemiske stoffer i bacon, og om disse kan findes i afsmeltet baconfedt. Det drejer sig specielt om stegemutagener (heterocycliske aromatiske aminer, HCA), N-nitrosaminer, harskningsprodukter, phenoler, furaner og polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH).

Videnopsamlingen belyser, at anvendelse af baconfedt til tilberedning eller som ingrediens potentielt vil kunne medvirke til yderligere mængder af førnævnte stoffer i kosten. Derfor er der behov for at analysere baconfedt for disse stoffer, og specielt vil vi have fokus på phenoler og nitrosaminer. Resten af stofferne vil der evt. være mulighed for at få analyseret hos underleverandører.

Den næste store aktivitet i projektet er at få påbegyndt indkøring af relevante metoder, besøge virksomheder og videre undersøgt potentialet for anvendelse af baconfedt og evt. andre fedtkilder.