Bakterieoverførsel mellem produkter og flader

Gry Carl Terrell

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 13.

bakterie

Bakterieoverførsel mellem produkter og flader

Formål

Projektets formål er at skabe input til risikovurdering af, hvor meget produkt der skal kasseres/tilbagetrækkes/tilbagekaldes ved påvisning af Listeria monocytogenes i produkter eller på udstyr i en kødforarbejdningsvirksomhed. Målet er at undersøge og beskrive, hvordan bakterier flyttes mellem produkter og flader og videre til efterfølgende produkter og flader.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at forsøg i pilot plant i maj, som grundlæggende var en gentagelse af to forsøg foretaget i 2019, har vist, at der selv med et lavere podeniveau (3-4 log CFU sammenlignet med 5-6 log CFU i 2019-forsøgene) er Listeria at finde i slicede kødprodukter lang tid efter en kontamineringshændelse.

Efter at have kørt en Listeria-kontamineret blokvare igennem en industriel slicemaskine, blev det vist, både for kogt skinke og for kødpølse, at selv efter at ca. 11.000 skiver ‘ren’ blokvare var kørt igennem maskinen, var der fortsat (om end) meget lave forekomster af Listeria at finde på produkterne.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal planlægges 1-2 forsøg mere i pilot plant til afvikling i Q3. Disse forsøg skal afdække, dels om de hidtil opnåede resultater kan reproduceres på en anden slicemaskine, og dels om der kan genereres brugbart data hvis podeniveauet bliver sænket yderligere (til et mere virkelighedsnært niveau).

Data fra forsøgene, sammenholdt med data fra tidligere projekter (SAF-/GUDP-projektet "RENPÅNY" og SAF-projektet "Optimeret rengøring og desinfektion i kødindustrien" (AP2 "Desinfektion af svært tilgængelige steder")), vil herefter blive behandlet med henblik på evt. modellering.

Projektstatus 1. kvartal 2020

Projektet er startet med udarbejdelse af et årsagsdiagram med henblik på at danne et overblik over, hvor i processen der er størst risiko for at introducere, sprede og/eller opformere L. monocytogenes. Årsagsdiagrammet vil danne grundlag for et oplæg til det første følgegruppemøde.

Der er igangsat en opsamling af viden og erfaringer vedr. overførsel af bakterier opnået i tidligere projekter (SAF-/GUDP-projektet "RENPÅNY" og SAF-projektet "Optimeret rengøring og desinfektion i kødindustrien" (AP2 "Desinfektion af svært tilgængelige steder")).

Der er etableret en følgegruppe, og første møde afholdes ultimo april.