BigScience.dk – Innovation og forretningsmuligheder for leverandørindustrien til stor-skala forskningsinfrastrukturer

Nikolaj  Zangenberg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 94.

BigScience.dk – Innovation og forretningsmuligheder for leverandørindustrien til stor-skala forskningsinfrastrukturer

Aktivitetsplan nr. B6 - 2019-2020

Formålet med aktiviteten er at understøtte danske leverandørvirksomheders interaktion med de store forskningsinfrastrukturer med henblik på at skabe øget omsætning hos disse leverandører samt at styrke deres innovationspotentiale på et attraktivt, globalt high tech-marked.

Big Science-markedet er et kompliceret og potentielt indbringende eksportmarked i størrelsesordenen 250-300 mia. kr. årligt på verdensplan for varer og tjenesteydelser til konstruktion og drift af store forskningsinfrastrukturer. Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har drevet BigScience.dk i fællesskab siden 2010.

BigScience.dk’s fokuserede indsats har medvirket til, at danske virksomheder i dag eksporterer for mere end 100 mio. kr. årligt til Big Science-markedet, og det danske BigScience.dk-netværk er vokset fra nul til over 260 virksomheder, der følger med i potentielle markedsmuligheder.

I fortsættelsen af BigScience.dk for 2019-20 vil der være fokus på en række nye tiltag:

  • Udvikling af en netværksstruktur som er åben for inddragelse af nye virksomheder i forhold til Big Science-markedet, samtidig med at mere erfarne og motiverede virksomheder organiseres under et BigScience+-medlemskab, med unikke tilbud som kan understøtte individuelle virksomheders markedsandel samt involvering i udviklingsprojekter.
  • Udnyttelsen af BigScience.dk’s helt centrale styrkeposition på europæisk plan som den førende ILO (Industrial Liaison Officer) organisation til at:

- Øge kendskabet til danske industrielle styrkepositioner hos Big Science-organisationerne (BSO) og deres udenlandske leverandører, samt facilitere muligheder for etablering af udenlandske virksomheder/afdelinger i Danmark.

- Stå i spidsen for opbygning af en europæisk associering af ILO’er, som vil påvirke måden at gøre Big Science business på og arbejde på at gøre markedet mere konsolideret og tiltrækkende for virksomheder (ikke mindst SMV’er).

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.