Biobased Business – Værdiskabelse af biomasse

Anne Maria Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 16.

Biobased Business – Værdiskabelse af biomasse

Aktivitetsplan nr. G2 - 2019-2020

FN’s 17 verdensmål har skabt et øget fokus på udvikling af bioøkonomien i hele verden, og der er netop nu store potentielle forretningsmuligheder for danske virksomheder ved omstilling til biobaseret produktion. Virksomhederne har fået øje på markedet og efterspørger adgang til udviklings- og demonstrationsfaciliteter jvf. kommentarer på  bedreinnovation.dk.

I denne resultatkontrakt udvikles nye metoder til at bioraffinere – og konvertere biomasse i både lab-eller produktionsnær pilotskala. Ydelserne tilbydes virksomhederne gennem adgang til at testfaciliteter, hvor en biomasses egenskaber kan afprøves inden processerne implementeres i demonstrations- eller fuld skala.

Denne aktivitetsplan tager udgangspunkt i et stærkt fundament af viden og infrastruktur på Teknologisk Institut, som udnyttes til at styrke den danske position i det bioøkonomiske kapløb. Erfaringen viser, at der er et stort behov for at fokusere på en samlet værdioptimering for hele produktionskæden -på tværs af brancher -inklusive alle sidestrømme igennem såkaldt kaskadeudnyttelse af biomassen.

Formålet er at udvikle en række teknologiske serviceydelser for hele produktionskæden inklusiv restbiomassernes anvendelse til biomaterialer, energigas, biogas og gødning således intet går til spilde. Ydelserne vil sikre SMV’er adgang til at afprøve nye ideer og skabe en sund forretning inden for en biobaseret omstilling.

I samarbejde med virksomhederne i målgruppen vil disse nye udviklede ydelser blive demonstreret gennem en række cases. Målgruppen er inddelt i 3 hovedgrupper af virksomheder inden for

A.) Foder, fødevarer, farma og kosmetik

B.) Plast, tekstil, byggeri og emballage

C.) Energi og gødning.

En følgegruppe med repræsentanter fra hver gruppe vil blive involveret i gennemførelsen af nærværende aktivitet i perioden. Succeskriteriet for aktiviteten er, at flere virksomheder udnytter ny teknologi og biomasse til udvikling af efterspurgte biobaserede produkter, som samtidig er rentable at producere. Udviklingsmulighederne er både perspektivrige, meget komplekse og kræver mange forskellige kompetencer. Flere end 300 virksomheder (heraf halvdelen SMV) i målgruppen forventes efterfølgende at få adgang til at få afprøvet nye processer, og dermed skabes grundlaget for investeringer og nye arbejdspladser.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.