Biodiesel og filtre baner vejen mod grøn skibstrafik

Lars  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

MS Isefjord færge på vandet

Biodiesel og filtre baner vejen mod grøn skibstrafik

Eftermonteret emissionsteknologi på skibsmotorer giver renere luft og mindre støj i byerne. Bruges teknologien i praksis, kan Danmark spare milliarder af kroner på sygedage og indlæggelser.

Teknologisk Institut gennemfører sammen med en række partnere forsøg med at eftermontere partikelfiltre og NOx-katalysatorer på to danske skibe. Forsøg og beregninger viser, at der er store miljømæssige gevinster ved at anvende de nye, teknologiske løsninger til at rense røggasserne.

– I Danmark har vi cirka 70 faste færgeruter og en række andre kystnære sejladsaktiviteter. Dem skal vi hurtigst muligt omlægge til mere klima- og miljøvenlig drift. Mange af de mindre rederier kan med fordel forlænge levetiden af deres færger med for eksempel biodiesel og filtre, indtil det økonomisk giver mening at gå over til fx elskibe. Her har projektet vist, at eftermontering af filtre, der fjerner partikler, NOx og støj, er en relativt simpel løsning til at reducere miljøbelastningen, siger Lars Overgaard, forretningsleder på Teknologisk Institut. 


Ny teknologi med stor miljøeffekt
Hvis alle skibe under national søfart bliver udstyret med den demonstrerede emissionsteknologi, vil det lede til en massiv miljøgevinst. Teknologisk Institut har målt emissioner, mens forskere fra DCE under Aarhus Universitet har analyseret helbredsgevinster og samfundsbesparelser for scenariet. 

– Beregningerne viser, at det er muligt at fjerne en stor del af de samlede emissioner fra den nationale søfart, der i 2018 udgjorde henholdsvis 11.939 ton NOx og 277 ton PM2,5. Udledningen kan således mindskes med 9.541 ton NOx og 144 ton PM2,5, siger Lars Overgaard.


Helbredsgevinster og besparelser
Beregningerne viser også, at Danmark kan undgå omkring 17 for tidlige dødsfald om året, hvis alle indenlandske fartøjer anvender de testede teknologier. Det samlede tal for hele Europa er 98 færre for tidlige dødsfald årligt.

– Samtidig kan det danske sundhedssystem spare 332 mio. kr. om året på sygedage og indlæggelser forårsaget af luftforurening. Her er det europæiske tal beregnet til 1,7 mia. kr. om året. Vi har samlet beregningerne i en rapport, som også fortæller om metoder og usikkerheder, siger Lars Overgaard.


Emissionssystemer demonstreret på færge og serviceskib
Det miljøtekniske fyrtårnsprojekt demonstrerer filterteknologi fra to danske teknologileverandører i fuld skala på skibe. Exilator ApS har leveret integrerede partikelfilter-løsninger til hoved- og hjælpemotorerne på færgen M/F Isefjord, som sejler mellem Hundested og Rørvig. Purefi A/S har leveret en løsning med både partikelfiltre og urea-baserede NOx-katalysatorer (SCR) til fartøjet World Mistral, der fragter personale og gods for vindmølleindustrien.


Læs hele rapporten ”Reduktionspotentialer for luftforurening fra national søfart i Danmark ved retrofit af SCR og partikelfiltre - betydning for helbredseffekter og tilhørende eksterne omkostninger"

 

Fyrtårnsprojektet ”Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande” er finansieret under Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).