Projekt - Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande

Lars Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

Hundested færgen 2016

Projekt - Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande

Projektstart: Januar 2017. Projektafslutning: 31. januar 2023.

Der er stort fokus på de miljø- og sundhedsmæssige effekter, som emissioner fra skibe bidrager med i kystnære områder. Kravene til skibes udledning af SO2 og NOx er i de senere år blevet skærpet, og der forventes på sigt også lovgivning omkring udledning af partikler.

Idet skibes forventede levetid ofte er adskillige årtier er det nødvendigt at se på emissionsløsninger, som kan fungere på både nye og ældre skibe. Ved at teste og demonstrere systemer til reduktion af eksisterende skibes forurening vil rederierne og teknologileverandører være på forkant med forventede kommende krav.

Målet er reduktion af partikler og NOx

I projektet afprøves to forskellige emissionsbegrænsende løsninger om bord på to forskellige danske fartøjer, som sejler i kystnære farvande. Målet er at reducere partikelforureningen med 98 procent på begge fartøjer og NOx udledning med 80 procent på et fartøj, der også udstyres med NOx katalysator. Der opnås desuden en markant reduktion i lavfrekvent støj.

Projektet ledes af Teknologisk Institut, som også er initiativtager til brancheprojektet.

Demonstration af teknologi i fuld skala

I projektet vil to danske teknologileverandører demonstrere deres teknologi i fuld skala på skibe. Exilator ApS vil levere integrerede partikelfilterløsninger til hoved- og hjælpemotorerne på færgen M/F Isefjord, som sejler mellem Hundested og Rørvig. Purefi A/S vil levere en kombineret og svovltolerant løsning med både partikelfiltre og urea baserede NOx katalysatorer til fartøjet World Mistral, der fragter personale og gods for vindmølleindustrien.

Støj- og emissionsmålinger

Teknologisk Institut vil gennemføre validerende støj og emissionsmålinger mens Aarhus Universitet vil gennemføre en konsekvensanalyse for helbredseffekter og velfærdsøkonomiske omkostninger.

Projektets overordnede vision er at være medvirkende til at cementere Danmarks rolle som foregangsland inden for maritim teknologi. Det forventes i umiddelbar forlængelse af projektet at kunne afsætte minimum 10 installationer i Danmark og mindst 100 globalt.

Projektrapport

Pressemeddelelse og TV-indslag om resultater fra første afsluttede demonstration på M/F Isefjord

Pressemeddelelse fra projektets begyndelse

 

Projektdeltagere

 • Teknologisk Institut
 • Exilator ApS
 • Amminex Emissions Technology A/S (udtrådt oktober 2018)
 • Purefi A/S
 • Hundested-Rørvig Færgefart A/S
 • Partrederiet Sundbusserne (udtrådt 2020)
 • World Marine Offshore
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Rederiforening
 • Danske Maritime