Blod som næringsbooster til petfood og fødevarer

Mari Ann  Tørngren

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 82.

blod

Blod som næringsbooster til petfood og fødevarer

 

Projektets formål:
At udvikle og teste produkter baseret på griseblod som ernæringsbooster i fødevarer og petfood.

Nyhedsbrev:
DMRI News(2022), Sidestrømme og restprodukter udnyttes fuldt ud. April, udsendt til 1128 modtagere

 

Artikel:
Tørngren, MA. (2022) Griseblod som næringsbooster i fremtidens fødevarer. Fødevaremagasinet marts, side 20-21 

 

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er fastlagt en procedure for gennemførelse af en fødevaregodkendt hydrolyseproces af hæmoglobin mhp. fremstilling af en farveløs proteinopløsning. I forsøget er der testet 3 forskellige enzymer med op til 4 timers hydrolysetid. Alle hydrolysater analyseres snarest muligt for proteinindhold, hydrolysegrad og proteinstørrelser til dokumentation mhp. opfyldelse af succeskriterier. Desuden er metodeudvikling for oprensning af hydrolysaterne og fjernelse af eventuel bittersmag ved dia-filtrering påbegyndt. Endelig er der igangsat aktiviteter vedr. mikrobiologisk risikovurdering af processens tid- og temperaturforhold, så det sikres, at der ikke kan opformeres bakterier i uønsket omfang inden tidspunktet for gennemførelse af sensorisk vurdering.

Der er etableret en følgegruppe for projektet, som dækker interessenter fra flere led i værdikæden for både fødevarer og petfood.

Den næste store aktivitet i projektet er, at den fødevaregodkendte metode gennemføres med udvalgte enzymer, og at hydrolysaterne vurderes sensorisk med og uden oprensning. Dermed dokumenteres hvilken effekt, dette ekstra trin har på smag og udbytte, inden processen opskaleres til pilot-skala.