Blod som næringsbooster til petfood og fødevarer

Emil Rathsach Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 06.

blod

Blod som næringsbooster til petfood og fødevarer

2024

Målene med AP3 er at

  • Opsætte en pilotproces for produktion af smags- og farveneutralt blodprotein.
  • Udarbejde kravspecifikationer for anvendelse af blodproduktet i fødevarer og petfood, hvor der tages hensyn til proteinets stabilitet, egensmag og eventuelle funktionelle egenskaber.
  • Udvikle prototyperecepter for anvendelse af blodprotein som ernæringsbooster for både petfood og fødevarer.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at:

•Pilotmetoden er blevet optimeret i forhold til separering af hæm-jern og proteinprodukt efter test med ultra-filtrering af det nedkølede hydrolysat i stedet for syreudfældning og dekantering/centrifugering. Optimeringen viste bedre resultater i forhold til visuel affarvning, mikrobiologisk kvalitet og sensorisk kvalitet ved separering med ultra-filtrering. Og ved separering med 10kDa membran blev der opnået et proteinudbytte på 65-70%. Ultra-filtreringen er testet på spiral-membrananlæg med 5kDa membran og Vibro SANI-membrananlæg med 10kDa membran, og begge filtreringer fungerede godt. På baggrund af de fortsatte optimeringer af pilotmetoden, afventer udarbejdelsen af cost/benefit analyse og business-case af processen.

•Et holdbarhedsstudie til bestemmelse af lagringsstabilitet på spraytørret, hydrolyseret blodprotein er igangsat. Produktet er primo februar emballeret i vakuumposer og lagret mørkt ved hhv. 20֯C og 40֯C (accelereret holdbarhedstest) i sammenlagt 9 mdr. med løbende prøveudtag til analyser. Der analyseres for mikrobiologisk vækst - både vegetative celler og sporer -, fedtoxidation, samt ændringer i sensoriske karakteristika.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•Koncentrere og spraytørre blodproduktet fra 10kDa membranfiltreringen kørt på Vibro SANI membrananlæg og vurdere produktets kemiske, mikrobiologiske og sensoriske kvalitet.

•Udarbejde kravsspecifikationer for anvendelse af blodproduktet i fødevarer. Herunder udvikling af prototyperecepter med hensyntagen til egensmag, stabilitet og funktionelle egenskaber.

pet   

pet2

2023

Målene med AP3 er at

  • Opsætte en pilotproces for produktion af smags- og farveneutralt blodprotein.
  • Redegøre for mikrobiologiske, sensoriske og ernæringsmæssige fordele/ulemper ved anvendelse af blodprotein i forskellige typer fødevarer og petfood.

 

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er at:

•Der er indgået aftale med ekstern udstyrsleverandør om input til udarbejdelse af business-case for implementering af teknologi i forbindelse med hydrolyse af blodceller til anvendelse i fødevareprodukter.

•Resultater fra projektet er demonstreret på Teknologisk Instituts Fødevarekonference i oktober, til 37th EFFoST International Conference i november samt i artikel i Agriculture and Food (Landbrug & Fødevarers nyhedsbrev) på engelsk, tysk og svensk.

Den næste store aktivitet i projektet er at:

•Cost-benefit analyse og business-case for implementering af teknologi i forbindelse med hydrolyse af blodceller til anvendelse i fødevarer skal færdiggøres.

•Tilrettelægge og planlægge udførelse af forsøg til bestemmelse af lagringsstabiliteten for det tørrede proteinprodukt efter hydrolysen.

37eff

Poster:

Rathsach Petersen, E., Kristensen, S. (2023)Upscaling of enzymatic hydrolysis of porcine haemoglobin from lab to pilot scale. EFFoST 37th, Valencia, november

Artikel:

Rathsach Petersen, E. (2023) Blod fraction. Nyhedsbrev (svensk, tysk, engelsk) Agriculture & Food, L&F. 27. november

Rathsach Petersen, E. (2023) Blod som næringsbooster i fødevarer og foder. L&F medlemsnyheder. september.

Interview:

Rathsach Petersen, E. (2023) Slagteblod skal give proteiner og umamismag til fødevarer. Ingeniøren.

Hinrichsen, L. (2023) Blods potentiale som fødevareingrediens. ”Missionen”/ ”Vi donerer blod”. Radio4. Sendt d. 13. juli 

Talk:

Rathsach Petersen, E. (2023) Blood as nutritional booster in food – enzymatic hydrolysis of haemoglobin from porcine blood. Fødevarekonferencen på Teknologisk Institut 26/10

 

 

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er at:

• Det sidste analyseresultat fra hydrolyseprocessen i pilot plant er leveret, og det viste et tilfredsstillende proteinudbytte på 70%. Dermed er der redegjort for alle målbare parametre, som alle er godkendte i forhold til de - af følgegruppen - fremsatte succeskriterier.

• Frisk helblod og blodceller er testet som våd ingrediens i fiskefoderprodukt ved ekstrudering. Processen forløb problemfrit uden fastbrænding ved tilsætning af op til 26% blodceller (foto). Produkterne havde tilfredsstillende fysiske egenskaber i forhold til tidligere fremstillede fiskefoderprodukter uden frisk blodprodukt. De målte egenskaber var: konsistens, ekspansion efter ekstrudering, evne til af modtage coating, densitet og vandindhold.

Den næste store aktivitet i projektet er at:

• Udarbejde en business-case for implementering af teknologi i forbindelse med hydrolyse af blodceller til anvendelse i fødevareprodukter.

• Fremvise de seneste resultater på Teknologisk Instituts Fødevarekonference i oktober 2023 samt til 37th EFFoST International Conference 2023: ”Sustainable Food and Industry 4.0: Towards the 2030 Agenda” i november.

3fisk

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er at:

•Hydrolyseprocessen er afprøvet i pilot plant med succes. De kritiske styringsparametre; Tid, temperatur og pH var kontrollerbare, hvilket beviser, at processen er mulig i stor skala. Samtidig indikerer en god affarvning af produktet, at enzymet virkede effektivt i nedbrydningen af hæmoglobinet (vist til højre).

•Kombinationer af enzymer fra en kommerciel leverandør kunne frembringe hydrolysater med reduceret bitterhed og øget umamismag. Resultatet viser, at laboratoriemetoden fungerer, samtidig med at proteinproduktet potentielt kan anvendes som en ernæringsberigende smagsforstærker i fødevarer.

Den næste store aktivitet i projektet er at:

•I samarbejde med eksterne udstyrsleverandører udarbejdes eksempler på procesanlæg til enzymatisk hydrolyse af blod, som kan anvendes i industrien, og at der på denne baggrund kan udarbejdes en businesscase.

•Vi afprøver om helblod og hæmoglobindelen kan anvendes i våd form ved ekstrudering til at frembringe et fiskefoderprodukt, som lever op til de fiskefoderprodukter, som i dag produceres ved anvendelse af tørret helblod.

 

Se video med webinar om blod som næringsbooster  
 

tet

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er at:

•Opskalering af hydrolyseproces af hæmoglobin i pilot plant er planlagt og klar til at blive indkørt, så snart bestilt udstyr er leveret. Den nye proces, der skal håndtere 500 liter råmateriale, vil være sammenlignelig med lignende processer i industrien, og der kan samtidig produceres nok forsøgsmateriale til alle udvalgte test.

•Påvirkning af variation i temperatur og pH på de enzymatiske hydrolyser er testet. Metoden er stabil på hydrolysegrad og udbytte, og den udviklede metode kan benyttes i test af forskellige enzymapplikationer. Holdbarhedsforsøg på råmateriale (ændringer under frostlagring) og produkt er i gang.

•Hydrolysater behandlet med tre forskellige enzymløsninger fra NovoZymes er testet i forhold til attributterne; bitterhed, umami, salt, metallisk samt beskrivelse af aroma. Hydrolysaternes smag varierede i forhold til anvendt enzym.

Den næste store aktivitet i projektet er:

•Test af Pilot udstyret for alle de kritiske procestrin - nedkølings- og opvarmningstider samt pH- og temperaturstyring - gennemføres med vand.

•Hydrolyseprocessen med hæmoglobin foretages efterfølgende med henblik på at teste hydrolyseproces og centrifugering. Der gennemføres test af fødevaresikkerhed på flere procestrin, så det færdige hydrolysat kan testes sensorisk i forskellige applikationer, samtidig med at funktionaliteten analyseres.

•Indflydelse af råvarens forbehandling (indfrysning/holdbarhed) analyseres.

Indlæg:
Hviid, M. (2023) Introduction to protein hydrolysis – Focus on side streams of animal origin. Aarhus Universitet på kurset Food structure and enzymes.

Hviid, M. (2023) Optimal udnyttelse af animalske og andre sidestrømme. Fødevarelovgivning 2023 (Insight Events ApS)

 

2022

Projektets formål:
At udvikle og teste produkter baseret på griseblod som ernæringsbooster i fødevarer og petfood.

 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at laboratoriemetoden baseret på hydrolyse med papain er blevet optimeret yderligere mht. hydrolysetid. 

Novozymes tretrins-løsning er blevet afprøvet og viser lovende resultater med en høj hydrolysegrad, god affarvning og proteinudbytte i sammenligning med Papain. En sensorisk vurdering afventer, at der er gennemført en mikrobiologisk risikoanalyse af processen.

Metoden til at kvantificere glutamin, glutamat og andre specifikke aminosyrer er ved at blive kørt ind i laboratoriet.

Den næste store aktivitet i projektet er at optimere processen yderligere på baggrund af hydrolyseresultater, risikovurdering, sensorisk vurdering og aminosyre-analyse.

free

Poster:

Grønbeck, MS., Hofer, LH., Tørngren, MA. (2022) How to use projective mapping to describe the sensory quality of protein from animal side streams. EuroSense, Finland september


blod2.

Nyhedsbrev:
DMRI News(2022), Sidestrømme og restprodukter udnyttes fuldt ud. April, udsendt til 1128 modtagere

Artikel:
Tørngren, MA. (2022) Griseblod som næringsbooster i fremtidens fødevarer. Fødevaremagasinet marts, side 20-21