BUILD4.0 – Digital transformation af byggeriet

Mette  Glavind

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 20.

BUILD4.0 – Digital transformation af byggeriet

Aktivitetsplan nr. E 1 - 2019-2020

Byggebranchen har i mange år haltet efter den øvrige industri i forhold til implementering af ny teknologi og dermed muligheden for at høste den afledte positive effekt af øget produktivitet og større værdiskabelse. Den globale byggebranches produktivitet er kun steget med 1% over de sidste 20 år.

Den ønsker Teknologisk Institut at ændre på og med denne aktivitet kigger vi ind i mulighederne for at udvikle nye serviceydelser indenfor digitalisering af byggematerialers produktion samt brug af AI værktøjer til drift og vedligehold. Alt sammen med henblik på at højne produktivitet og kvalitet hos vores virksomhedskunder.

Begrebet Build 4.0 er byggeriets pendant til Industri 4.0 og omfatter brugen af nye teknologier og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen. Det kan fx dreje sig om anvendelse af robotter, 3D printteknologi til fremstilling af materialer og konstruktionsdele samt udnyttelse af droneteknologi til opmåling og overvågning af byggepladser. Dertil kommer udnyttelse af VDC og BIM - et uudnyttet potentiale i forhold til visualisering, planlægning, koordinering og kommunikation i opførelses- og driftsfasen, hvor implementeringsgraden fortsat er lav.

Endelig handler Build 4.0 også om, hvorledes store mængder data (BIG Data) om brugen af bygninger og infrastruktur kan nyttiggøres og anvendes til udvikling og innovation og dermed endnu bedre produkter og løsninger fra branchen. Samtidig retter Build 4.0. sig mod processer og organisation og begrænser sig dermed ikke til kun at omhandle teknologi og software.

Aktivitetsplanen udspringer af Teknologisk Instituts strategiske fokus på byggebranchen og et ønske om at ajourføre alle led af værdikæden i byggebranchen med den nyeste teknologiske viden og understøtte implementering af ny teknologi. Teknologisk Instituts domænekendskab til byggebranchen koblet med nyeste viden om teknologiske landvindinger skal frembringe nogle af de løsninger, som vil bringe byggebranchen videre ind i den digitale tidsalder.

I aktiviteten er der fokus følgende områder:

  • Nye processer til fremstilling af byggematerialer med fokus på holdbarhed, mindre brug af ressourcer, indbygget intelligens og større arkitektonisk frihed baseret på implementering af digitalt baserede teknologier, herunder anvendelsen af kunstig intelligens
  • Effektive og automatiserede besigtigelser af bygninger og anlæg, der gør det muligt hurtigere og billigere at vurdere tilstanden af en bygning og dermed behovet for reparation
  • Fjernovervågning af konstruktioner, så der kan sættes ind med reparation og vedligehold til rette tid og dermed spares på ressourcer til bygningsundersøgelser
  • Værktøjer til skadesgenkendelse, bygningstilstand og indeklima, så der hurtigere og billigere med mindre brug af destruktiv prøvning og dyre laboratorieundersøgelser kan diagnosticeres skader på bygninger og anlæg

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.