CALLISTE - Udvikling af cement med reduceret CO2-aftryk

Søren Lundsted Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 25.

Billedet viser en betonstøbning med FUTURECEM cementen.

CALLISTE - Udvikling af cement med reduceret CO2-aftryk

Produktionen af cement tegner sig for ca. 5-8 procent af den årlige udledning af CO2 på verdensplan. Med samfundets stadigt sigende forbrug af cement er der derfor et stort behov for udvikling af løsninger, der kan reducere CO2-udledningen fra cementproduktion.

Kalk er den primære komponent i fremstillingen af cement, og mere end 50% af CO2-udledningen stammer fra brændingen af kalk til såkaldte cementklinker – en proces hvorved CO2 frigives fra kalken. Den resterende del af udledningen kan tilskrives forbruget af energi til opvarmning af cementovnene til den nødvendige høje temperatur.

Danmarks eneste cementproducent, Aalborg Portland, introducerede i begyndelsen af 2021 en ny cement, FUTURECEMTM, med op mod 30 procent lavere CO2-aftryk i sammenligning med traditionel cement. I den nye cement er CO2-besparelsen opnået ved hjælp af den såkaldte FUTURECEMTM teknologi, som handler om delvist at erstatte cementklinkerne med en kombination af kalcineret ler og kalk. FUTURECEMTM-cement er primært udviklet til anvendelse i færdigblandet beton, men ambitionen i CALLISTE-projektet er at videreudvikle FUTURECEMTM, så kravene fra alle anvendelsesområder inden for beton bliver dækket endnu bedre, samt opnå en endnu større CO2-reduktion.

Målet med projektet

Det er målet gennem projektet at:

 • Udvikle en cement med høj tidlig styrke, og derved optimere anvendeligheden i fremstillingen af betonelementer og betonvarer. Disse produkttyper dækker omtrent 50% af det danske betonmarked.
 • Udvikle en cement med helt op til 50% erstatning af cementklinker med kalcineret ler og kalk. Et delmål i projektet er at levere det dokumentationsgrundlag, som er nødvendigt for at opnå godkendelse af en sådan cementtype i standarderne.

For at indfri projektets mål er der behov for at tackle nogle tekniske udfordringer, som i særlig grad gør sig gældende, når cementer med et højt indhold af kalcineret ler anvendes til betonfremstilling. Det drejer sig hovedsageligt om udfordringer vedrørende holdbarhed – primært frostbestandighed – og bearbejdelighed samt en moderat styrkeudvikling i tidlig alder. Det viser erfaringerne fra en række tidligere danske og udenlandske forskningsprojekter, som CALLISTE bygger videre på. Derfor omfatter projektet en forskningsindsats med fokus på netop disse områder.

Det er også en del af projektets udviklingsarbejde, at de nye cementer testes på industriel skala hos projektets deltagende betonproducenter, og at cementerne afprøves i en række demonstrationsprojekter i fuld skala. Disse aktiviteter skal sikre, at cementerne kan anvendes i praksis.

Projektet er støttet af Innovationsfonden under Grand Solutions-programmet.

Projektpartnere

 • Teknologisk Institut (projektleder)
 • Aalborg Portland A/S
 • Technische Universität München
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Unicon A/S
 • CHR Concrete A/S
 • IBF A/S
 • Femern A/S
 • FB Gruppen A/S
 • Vejdirektoratet
 • Dansk Beton

Formidling

Yderligere informationer om projektet kan findes her: