Cirkulær asfaltproduktion i Danmark

Ole Grann Andersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 09.

Cirkulær asfaltproduktion i Danmark

Projektstart medio 2015. Projektafslutning medio 2018.

Projektet er afsluttet

”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark” er et flerårigt forsknings- og udviklingsprojekt, som er gennemført i regi af Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Projektet havde til formål at frembringe størst mulig ressourcebesparelse i forbindelse med produktion og udlægning af varmblandet asfalt ved optimeret udnyttelse af genbrugsasfalt.

Asfalt, der er fremstillet af naturens egne ressourcer, er 100% genanvendelig – og kan derfor indgå i et cirkulært produktionsforløb. Alligevel er det langt fra al affræset eller ophugget gammel asfalt, som reelt bliver genbrugt i fremstillingen af ny varmblandet asfalt. En væsentlig andel anvendes fortsat kun som erstatning for stabiltgrus, hvor det værdifulde bindemiddels egenskaber ikke udnyttes. Ved hjælp af et nyt teknologikoncept øges genbrugsandelen, så der opnås mere cirkulær asfaltproduktion. Herved sikres en mere grøn produktion med bedre klima- og samfundsøkonomisk balance fra det reducerede behov for import af ny bitumen og knuste klippeskærver.

Fremgangsmåde
For asfaltbærelag anvendes i vid udstrækning tilsætning af genbrugsasfalt, men officielle opgørelser viser, at tilsætningen i slidlag fortsat er stærkt begrænset. Dette gælder specielt for det meget udbredte SMA-slidlag og også for ABB-bindelag, hvorfor der i projektet er taget udgangspunkt i udfordringen med genbrugsoptimering af netop disse typer. Nøglen til øget genbrugsanvendelse er en ny tilgang til fræseteknik, hvor gamle asfaltslidlag affræses, oparbejdes og lagres for sig. Asfaltproduktionen tilpasses herved, så der anvendes genbrugsasfalt af samme stenkvalitet som for nye asfaltslidlag. Endelig tilpasses bitumendoseringen ved produktionen med ny, blød bitumen, så der opnås optimerede bitumenegenskaber i den genbrugsholdige asfalt.

I projektet er der gennemført et serie fuldskalaforsøg på den nye motorvej mellem Herning og Holstebro, hvor projektets genbrugskoncept og genbrugstilsætningsmængder er holdt op imod en referencebelægning uden genbrug. De opnåede funktionelle egenskaber er dokument ved meget omfattende laboratorieundersøgelser.

De miljø- og samfundsmæssige gevinster er i projektet kortlagt og dokumenteret  gennem omfattende LCA og LCC analyser, Projektets resultater viser, at man ved tilsætning af op til 30% slidlagsgenbrug i nye slid- og bindelag kan opnå en CO2-reduktion på op til 22%, samtidigt med at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst fra reduceret behov for importerede råvarer. Projektet viser, at dette kan opnås uden at gå på kompromis med belægningens levetid og funktionalitet. Projektets resultater  har derfor afslutningsvis medvirket til en revision af de nuværende vejregel-grænseværdier for genbrugstilsætning.

Resultater
Projektet har udviklet et nyt, robust genbrugskoncept med en tilhørende vejledning, som beskriver den for bygherren trygge vej til mere cirkulært producerede, bæredygtige asfaltprodukter med væsentligt forøget genbrugstilsætning i danske asfaltslid- og bindelag

Deltagere

  • Teknologisk Institut (Projektleder)
  • YIT Danmark A/S
  • Vejdirektoratet
  • Asfaltindustrien
  • KL

Link til projektets hovedrapport

Konference