Digitalisering i landbruget

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

Digitalisering i landbruget

Aktivitetsplan nr. G4 - 2019-2020

Dansk landbrug er kendt for hurtigt at implementere nye teknologier, herunder i de seneste årtier også at udnytte digitale løsninger til indsamling af data og styring af bedriften. De virksomheder, der leverer maskiner og udstyr til landbruget, som samlet betegnes agroindustrien, er den primære målgruppe for denne aktivitetsplan.

Forretningen for virksomhederne i agroindustrien, hvoraf mange er SMV’er, er i høj grad funderet i deres evne til konstant at forbedre eksisterende produkter og udvikle nye, og som vel og mærke er blandt de bedste på markedet, fx radrensere eller gyllevogne.

Men det næste skridt mod komplette digitale løsninger er vanskeligt, fordi det kræver et samspil med en række digitale teknologier, som det er nødvendigt at indbygge i maskinerne og udstyret, hvis man skal bevare eller opnå en førerposition på markedet

For at imødegå disse udfordringer hos SMV’erne udvikles en teknologisk serviceydelse, fast-track digitalisering, som består af et sæt værktøjer og metoder omfattende software- og analyse-moduler og rådgivningsværktøjer. Når en virksomhed ønsker at gennemføre en digitaliseringsproces, kan de således – i stedet for selv at udvikle kommunikationsprotokoller, databaser mv. fra bunden – tage udgangspunkt i nogle generiske metoder, testede skabeloner og validerede dataanalysemetoder. Herved vil virksomheden kunne gennemføre en digitaliseringsproces hurtigere, billigere og mere sikkert.

En sådan proces stiller krav til en kombination af specialkompetencer inden for eksempelvis sensorer, datahåndtering og avanceret statistik kombineret med viden om agronomi, som er et kompetencesæt, som kun få SMV’er råder over, men som instituttet besidder.

Udviklingen går mod at data gøres til en forretning, og derfor inkluderer aktivitetsplanen også aktiviteter omkring forretningsmodeller og forretningsgørelse af data – Data as a Service.

Udviklingen af den teknologiske serviceydelse vil foregå i tæt samarbejde med virksomheder inden for mark, væksthus og miljøteknologi, dels for at indsamle viden og erfaringer om en gi-ven løsnings funktion og stabilitet i en markedsklar løsning, dels for at demonstrere selve løsnin-gen, og hvordan udviklingen og implementeringen af digitale løsninger kan faciliteres.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.