Driftsoptimering af smart grid - Fjernvarmesystemer for lavtemperatur

Torben  Vonsild

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 76.

Driftsoptimering af smart grid - Fjernvarmesystemer for lavtemperatur

Projektstart januar 2013 - afsluttet i februar 2015.

Fjernvarmeforsyningerne installerer i disse år såkaldte ”smart meters”. Disse smart meters leverer data med høj tidslig opløsning, hvilket giver unikke muligheder for at få indblik i dynamikken i fjernvarmenettet samt i kundernes individuelle forbrugsmønstre.

EUDP-projektet tager afsæt i to testområder i to forskellige beboelsesområder i Aarhus. Her kan der via 78 smart meters fjernaflæses forbrugsdata hvert minut, hvilket giver et enormt datamateriale og en unik mulighed for at analysere forskellige driftsparametre hos den enkelte forbruger og i distributionsnettet.

Projektets formål er at udvikle metoder, der kan indarbejde det store datamateriale fra fjernvarme smart meters i generelle analyse- og modelleringværktøjer og at udarbejde modeller for dynamikken i fjernvarmenettet under forskellige driftsforhold. Formålet er også - ved hjælp af disse værktøjer - at analysere, hvor meget energi der kan spares ved forskellige former for driftsoptimering.

Dynamisk regulering og generel sænkning af fremløbstemperaturen er væsentlige metoder til at reducere varmetabet i fjernvarmenettet og dermed reducere energiforbruget. Sænkning af temperaturen er kun mulig i det omfang, at det ikke går på kompromis med forbrugernes komfort og ikke opvejes af en væsentlig stigning af returtemperaturen. At hindre temperaturen i returledningen i at stige kræver en god udnyttelse af energien i fjernvarmevandet hos den enkelte forbruger, hvilket i projektet vil blive afprøvet ved opsætning og test af nye optimerede fjernvarmeunits hos udvalgte forbrugere. Samtidig testes og analyseres nye løsninger til omløbsskabe med henblik på at optimere temperaturen i de fjerneste ender af distributionsnettet dynamisk.

Driftsoptimeringstiltagene kan medføre væsentlige energibesparelser og deraf følgende CO2-reduktion. Ligeledes vil det forbedrede kendskab til dynamikken i fjernvarmenettet understøtte integreringen af vedvarende energikilder i fjernvarmesystemet.

Deltagere

Projektet omfatter følgende aktiviteter

  • Modelleringsstrategier
  • Sænkning at middelfremløbstemperatur til det lavest mulige niveau for forsøgsområdet
  • Afprøvning af tilpassede fjernvarmeunits hos udvalgte forbruger
  • Afprøvning af automatiske omløbsventiler. 

Resultatet af projektet er optimerede modelleringsstrategier for Smart Grid systemer og detaljerede analyser at driftsoptimeringspotentialer ved forskellige optimeringsstrategier. For de involverede virksomheder vil det give unikke input til videre udvikling af komponenter, der spiller effektivt ind i fremtidige Smart Grid systemer.

Vil du vide mere

  Logo for Halicon    Logo  Landis og GyrLogo Silkeborg Forsyning