Driftsoptimering af smart grid - Seminar om fjernvarmens rolle i smart energy

Torben  Vonsild

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 76.

Driftsoptimering af smart grid - Seminar om fjernvarmens rolle i smart energy

Den 4. september 2012 afholdt vi et seminar på Teknologisk Institut i Aarhus, hvor bl.a. elementer fra EUDP-projektet blev præsenteret og diskuteret.

Der var følgende indlæg:

  • 4. Generation District Heating. Forskningscentret 4DH skal arbejde med et fremtidigt fjernvarme-system hvor såvel varmekilder som varmeforbrugere er under forandring. v/ Carsten Bojesen, AAU
  • Orientering om EUDP-projekt vedrørende driftsoptimering af fjernvarmenettet via minutbaserede forbrugsdata fra fjernvarme smart meters. v/ Anders Koustrup Niemann, Teknologisk Institut
  • Indlæg omkring Intelligente fjernvarme-omløb der kan placeres hos individuelle forbruger eller i omløbsskabe v/ Sten Linnell, Halicon
  • Fjernvarme smart meters er mere end bare fjernaflæsning og afregning af kunder, men også overvågning af driftsparametre og kontrol af forsyningsnettet. v/ Dennis Pihl Madsen, Landis + Gyr
  • Driftsoptimering af fjernvarmenet med softwareprogrammet TERMIS v/ Mads Vinge Muff, AffaldVarme Aarhus
  • Lavtemperatur fjernvarme og fjernvarmeunitsystemer med vejrkompensering i forhold til den nye varmenorm DS 469. v/ Peter Hemsen, Danfoss Redan A/S

Præsentationerne kan du finde her: