Ecodesign 2.0

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Ecodesign 2.0

Aktivitetsplan nr. A2 - 2019-2020

Energiprodukter – både energiforbrugende (f.eks. hårde hvidevarer, varmepumper, køleanlæg, ventilationsanlæg m.m.), energiproducerende (f.eks. kedler, brændeovne, solceller m.m.) og passive produkter (f.eks. vinduer, isolering m.m.) – enten er eller bliver inden for nærmeste fremtid reguleret af EU’s ecodesignkrav, som bl.a. stiller en række minimumskrav til de enkelte produkter. Herudover vil mange af produkterne også blive omfattet af energimærkningsdirektivet, som bl.a. kendes fra hårde hvidevarer.

Dette afføder et behov hos producenterne for nye laboratorie- og ekspertrådgivningsydelser inden for ecodesignområdet – et behov, som aktivitetsplanen skal understøtte. Herudover skal aktiviteten sikre maksimal dansk indflydelse på de kommende minimumskrav gennem deltagelse i relevante internationale komitéer under EU-Kommissionen, som er ansvarlig for tilblivelsen af den overordnede lovgivning på området.

Derudover er de standarder, som danner rammen om de enkelte produktkrav i ecodesignreguleringerne, helt afgørende for den enkelte virksomhed. Standarderne øges i kompleksitet, og det bliver stadigt mere vigtigt, at danske producenter har direkte indflydelse på deres udformning. Dette er en opgave, som mange virksomheder i dag må søge hjælp til, fordi det ligger uden for deres kernekompetencer. Derfor er en aktiv deltagelse i de relevante standardiseringsudvalg helt centralt i aktivitetsplanen.

Sidst, men ikke mindst, er det helt afgørende, at viden spredes effektivt og hurtigt til målgruppen. Kun herigennem kan det sikres, at virksomhederne er på forkant med de reguleringer, som EU-systemet har lagt i pipeline for de kommende år. Derfor er forskellige målrettede videnspredningsaktiviteter som f.eks. guidelines, webformidling, konferencer, temadage og gå-hjem-møder helt centrale i aktiviteten.

Med en årlig eksport på ca. 84 mia. kr. (jf. Energi-, Forsynings og Klimaministeriet – se:

– står danske energivirksomheder stærkt på det internationale marked. Danmark har en lang tradition for at være på forkant med EU’s reguleringer på energiområdet, og de danske producenter af energiudstyr vil kunne udnytte de kommende nye krav og stramninger til at opnå en konkurrencefordel.

Dette forspring kan dog kun fastholdes og udbygges, hvis virksomhederne har adgang til nyeste viden om regler og standarder samt til de state-of-the-art testfaciliteter, som udvikles igennem aktivitetsplanen.

De nye krav er stærkt stigende i kompleksitet, da de ikke længere alene omhandler energieffektiviteten af det enkelte produkt, men også dets interaktion med andre produkter, korrekt styring, leveret ydelse (f.eks. indeklima) samt materialevalg og LCA – krav, som sætter helt nye rammer for dokumentation af produkterne. Disse krav udfordrer særligt SMV’erne, som ikke har viden om alle disse aspekter, da de rækker langt ud over deres kompetencer. Ligeledes er mange nye produktgrupper på vej til at blive reguleret i ecodesigndirektivet. Det handler om produkter, hvor der er dansk produktion (f.eks. brændeovne, kedler, kølecontainere og sekundært udstyr til solceller), og hvor behovet for viden og adgang til test og udviklingsfaciliteter vil øges de kommende år.

Dermed står de danske virksomheder over for en række udfordringer, og derfor er udvikling af test, ekspertrådgivning samt inddragelse og videnspredning helt centrale aktiviteter i denne aktivitetsplan.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.