Emballageudredning

Gry Carl Terrell

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 13.

emballage

Emballageudredning

Projektets formål:

Projektets formål er at klæde producenterne i kødindustrien på til at tage beslutninger om bæredygtig emballage, og samtidig også give dem den nødvendige viden til at stille de rigtige spørgsmål til plast-/emballageproducenter/-leverandører.

Målet er at skabe et opslagsværk, der understøtter arbejdet med at vælge den rigtige bæredygtige emballage og giver et letforståeligt overblik over fordele og ulemper ved forskellige bæredygtige emballagetyper

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der nu foreligger en beta-version af opslagsværket i form af et Excel-ark , der kan fungere både som et værktøj til at sammenligne fx barriereegenskaber for flere forskellige (plast)emballager, og som et opslagsværk for informationer om lovgivning, standarder og overvejelser man kan gøre sig i forbindelse med bæredygtighed.

Den næste store aktivitet i projektet er, at værktøjet sendes ud til følgegruppen til test, efterfulgt af evaluering og justering. Hvis følgegruppen finder det fordelagtigt, vil der desuden blive iværksat forsøg til at tydeliggøre koblingen mellem valg af emballage og holdbarhed af produktet.

emball

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der efter deltagelse i en 2-dages konference om Bæredygtig Fødevareemballage, er gennemført en grundig online videnhjemtagning af vigtige, aktuelle og relevante informationer og opdateringer om bæredygtig fødevareemballage, det udvidede producentansvar, problemstillinger ved genanvendelse af plast mm.

Der foreligger desuden resultater fra et forsøg (samarbejde med projektet ‘SAF 2008776 Vækstmodel pustning af kødprodukter’), hvor kødpølse blev podet med gasproducerende bakterier, pakket i forskellige plastemballager (herunder en ‘bæredygtig’ emballage) og lagret ved forskellige temperaturer. Den bæredygtige emballage (tyndere plastic) skilte sig ikke signifikant ud og var altså sammenlignelig med de to øvrige emballagetyper.

Den næste store aktivitet i projektet er, at  der arbejdes videre på et skitseret regneark (opslagsværket), og der udarbejdes nogle eksempler på anvendelse ved brug af forhåndenværende datablade.

 

Artikel:
Terrell, G. & Grønbech, M. (2021) Emballagens tæthed har betydning for kødprodukters holdbarhed. Fødevaremagasinet, april, side 16

emballgry2

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er indhentet uddybende input fra industrifølge-gruppen for at få indkredset de specifikke behov. Herunder er det blevet præciseret hvilke emballagebestanddele, der er vigtige (folier, bakker, etiketter), og parametrene for opslagsværket er blevet foreløbigt prioriteret (fx barriereegenskaber (dvs. madspild) fremfor bionedbrydelighed).

Det er besluttet, at formatet på opslagsværket (værktøjet) skal være et Excel regneark, der efter indtastning af en række parametre, automatisk vil kunne foretage relevante sammenligninger relateret til eksisterende emballage-løsninger. Det er desuden besluttet, at værktøjet skal udformes på engelsk (evt. med enkelte oversættelser til dansk på specifikke områder efter behov), idet det fremmer brugbarheden bredt i organisationerne samt overfor kunder og leverandører.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der arbejdes videre på et skitseret regneark, og der udarbejdes nogle eksempler på anvendelse ved brug af forhåndenværende datablade.