Emerging Robotics – Robotter i nye applikationer

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

Emerging Robotics – Robotter i nye applikationer

Danmark er førende inden for robotinnovation både i anvendelsen og udviklingen af robotter, dog primært indenfor fremstillingsindustrien. Nu er tiden kommet til at udforske potentialerne i flere nye applikationsområder, men dermed identificeres ofte nye barrierer af både teknisk og ikke-teknisk karakter.

Denne aktivitetsplan har til formål at udvikle, demonstrere og formidle teknologier, der skal ”enable” robotteknologi i fødevareproduktion, sundhedspleje samt inspektion og vedligeholdelse af infrastruktur.  Disse tre applikationsområder er udvalgt, da de er kendetegnet ved øget krav til produktivitet, hårdt og nedslidende arbejde og stigende udfordring med mangel på arbejdskraft. Samme tre områder er også udvalgt fra europæisk side som indsatsområder gennem etablering af tre robotics digital innovation hubs, hver med et budget på 16m€  med opstart januar 2019.

Desværre er omgivelserne ofte en stor barriere, hvor bl.a. vind, luftfugtighed, lysforhold, ustruktureret miljø, præcision, operationsafstande og adgangsforhold vanskeliggør idriftsættelse af robotter. Det kræver f.eks. udvikling af avancerede teknikker til navigation i meget ustrukturerede miljøer ved at benytte kunstig intelligens, avancerede planlægningsalgoritmer og computer vision. Samtidig er sikkerhedsgodkendelsen af robotter uden for fremstillingsindustrien udfordrende, da der ikke altid findes robotter, som en sikkerhedsgodkendelse kan baseres på. Ifølge prognoser fra ”International Federation of Robotics” (IFR) vil antallet af den type robotløsninger uden for den traditionelle fremstillingsindustri, også kaldet servicerobotter, stige med 20-25 % i 2020. En vækst Danmark skal være en del af. 

Efter gennemførelsen af aktiviteterne vil Teknologisk institut have opbygget viden og teknologi-komponenter der kan understøtte små og mellemstore teknologivirksomheder i udviklingen af nye robotløsninger. Helt specifikt vil følgende fire kategorier af serviceydelser blive udviklet og udbudt i 2020 især målrettet de ovenstående fagområder, men på sigt også andre nye applikationsområder:

1. ”Analyse og rådgivning ift. potentialeafklaring”
2. ”Udvikling af proof-of-concept løsninger”
3. ”Udvikling af delløsninger og komponenter til teknologivirksomheder”
4. ”Test og certificering af robotter i nye applikationsområder”

Hertil kommer særligt fokus på udbredelse og uddannelse i samarbejde med virksomheder, universiteter, videninstitutioner, brancheorganisationer og innovationsnetværk.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.