Filterbeton – permeabel betonbelægning til lokal håndtering af regnvand

Katja Udbye Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 89.

Billedet viser vand der hældes igennem permeabel beton.

Filterbeton – permeabel betonbelægning til lokal håndtering af regnvand

Nedbør er en af de primære klimaudfordringer i Danmark. Nedbørsmængden er øget og intensiveret, og samtidig er andelen af befæstede arealer stadig stigende. Det betyder i dag, at der i tilfælde af skybrud på kort tid ledes store mængder regnvand til et forældet og underdimensioneret kloaksystem, hvilket resulterer i oversvømmelser og deraf følgende erstatningssummer i milliardklassen.

Der er stor efterspørgsel på klimatilpasningsløsninger i de danske byer. Særligt efterspørges løsninger som effektivt kan håndtere de øgede vandmængder, og samtidig være både økonomisk attraktivt og med til at skabe en arkitektonisk forbedring af bymiljøet.

Med projektet udvikles permeabel beton til lokal håndtering af regnvand, der via sin indre struktur sikrer effektiv nedsivning af overfladevand samt filtreringseffekt til vandrensning og minimering af tilstopningsrisiko. Samtidig mindsker betonens lyse overflade varme-ø-effekten i byerne og giver mulighed for arkitektonisk frihed via formgivning og farvevalg.

Permeabel beton er til trods for potentialet som en effektiv LAR-løsning, kun set anvendt få steder i verden. Dette skyldes primært manglende viden, standardiserede prøvningsmetoder og erfaringer.

Projektet var støttet af Miljøstyrelsen og blev udført i 2020 til og med 2022. 

Mål for projektet

Det overordnede mål for projektet var at skabe de nødvendige rammer for anvendelsen af drænbetonteknologien i Danmark som et alternativ til eksisterende klimatilpasningsløsninger. Målet skulle opnås gennem en række delmål, herunder:

 • Udvikling af standardiserede metoder til dokumentation af den permeable betons egenskaber
 • Opstilling af kravspecifikationer for permeable betonbelægninger
 • Udvikling og optimering af betonrecepter
 • Udarbejdelse af en vejledning omkring håndtering og udlægning
 • Udarbejdelse af et katalog over arkitektoniske muligheder med permeable betonbelægninger
 • Demonstrationsprojekt hvor de udviklede belægninger anvendes

Deltagere

 • Teknologisk Institut (projektleder)
 • Tredje Natur
 • WSP Danmark
 • Unicon
 • Betonværket Brønderslev
 • Aarsleff
 • Fabriksbetonforeningen

Formidling og resultater

Permeabiliteten af den permeable beton sikres gennem en masse mindre hulrum, som er forbundet ned igennem betonen og på den måde lader vand dræne igennem. Videoen viser et eksempel på en permeabel betonprøve, hvor der hældes vand på. 


Mængden af hulrum, har en stor betydning for den permeable betons egenskaber, herunder også permeabilitet. Videoen viser hvor hurtigt vandet dræner igennem fire betonprøver med forskellige hulrumsprocenter.  


Der findes forskellige metoder til udlægning af permeabel beton. I projektet er der blevet støbt en sti med permeabel beton vha. en asfaltudlægger. Forsøget har haft til formål at teste muligheder og grænser for den pågældende udlægningsmetode, undersøge samspillet med naturen og efterfølgende fungere som et testfelt til monitorering af belægningens udvikling over tid. Videoen viser udlægningen og den færdige sti.