Fire ansøgere med i opløbet om at bygge Månegrisstalden

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Stald

Fire ansøgere med i opløbet om at bygge Månegrisstalden

Fire ansøgergrupper har meldt sig på banen til at bygge Månegrisens modelstald, der skal demonstrere, hvordan man kan måle udledningerne fra svinestalde.

NaturErhvervstyrelsens støtteordning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har udvalgt fire projekter til at byde på at opføre Månegrisstalden. De får nu i alt 1,6 millioner kroner til at undersøge mulighederne for at etablere innovative modelstalde med fokus på måling og reduktion af emissioner.

Projekterne spænder bredt med ambitioner om at vise, hvordan man – i såvel store, nye staldanlæg, som i forbindelse med renovering og udvidelser af eksisterende stalde – kan anvende løsninger, der moniterer og mindsker belastningen af miljøet og fx forbedrer dyrevelfærden og driftsøkonomien. Projekterne vil demonstrere teknologier til måling og reduktion af emissioner, ligesom de blandt andet vil tage fat på at styrke dyresundheden og optimere ressourceudnyttelsen.

Gris - Månegris

De fire ansøgergrupper går nu i gang med at udbygge deres projektforslag, inden de den 28. september skal aflevere deres endelige bud på modelstalden. Inden årets udgang vil GUDP-bestyrelsen beslutte, hvem der skal have tilskud til at realisere deres planer.

”I bestyrelsen er vi glade for det stærke ansøgerfelt. Det lover godt for udvikling af fremtidens staldløsninger til svineproduktionen til gavn for den dobbelte bundlinje. Det vil sige løsninger, som både imødekommer grønne udfordringer og styrker forretningen. Det bliver spændende at modtage de endelige ansøgninger i slutningen af september og se, hvordan de har foldet ideerne helt ud”, siger formand for GUDP-bestyrelsen, Mikael Thinghuus.

Projekttitlerne og de foreløbige projektdeltagere samt evt. kontaktpersoner fremgår nedenfor:

Apollo-Thy

Intellifarm Plus – Månegrisen DK

Meatfield Farm Hedensted

SPACE

 • Gråkjær A/S
 • Teknologisk Institut, AgroTech
 • SKOV A/S
 • Tican Fresh Meat A/S
 • Big Dutchmann
 • SEGES, VSP
 • LandboThy
 • Skovgaard International ApS
 • Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik
 • Landmændene Søren Foged Overgaard og Niels Jørgen Petersen
 • Agrifarm Innovation ApS
 • Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab
 • Agro Business Park
 • SEGES, VSP
 • Skiold
 • Meatfield Farm Hedensted ApS
 • HPH Totalbyg A/S
 • Piacons
 • Comferm ApS
 • Korshøj D&M Service
 • Værum Vestergaard I/S
 • Teknologisk Institut, Agrotech
 • E-Pigs
 • Vådfodereksperten
 • Munters Ventilation
 • SEGES, VSP
 • Victor A/S
 • Wiping Systems
 • Projektleder:
  Anne Christine Steenkjær Hastrup.
  Tlf. 72201602
 • Projektleder:
  Hans Jørgen Pedersen. Tlf. 30347168
 • Projektleder:
  Jesper Kristoffer Larsen. Tlf. 28435544
 • Projektleder: Jørgen Berth. Tlf. 40561510

Projektbeskrivelser

 

Apollo-Thy
To landmænd vil sammen med store aktører og interessenter fra hele værdikæden realisere en højproduktiv slagtesvinestald med 8.000-10.000 stipladser i Nationalpark Thy. Det forudsætter især lave ammoniakemissioner, som i lighed med en række adfærds- og velfærdsparametre løbende forventes at blive moniteret og dokumenteret. Målet er, at ammoniakemissionerne dokumenteres i en kombination af måling i ventilationsluften og balanceberegninger. Data tænkes bearbejdet og præsenteret på en måde, der gør det muligt for driftslederen at handle rettidigt på uregelmæssigheder i produktionen eller udsving i effekten af miljøteknologier.

SPACE (Slaughter Pigs in Ammonia Controlled Environment)
En far og søn der årligt producerer 12.000 grise i nærheden af Randers vil sammen med flere etablerede rådgivere udnytte erfaringer fra såvel svinebranchen som andre industrier til at demonstrere, hvordan eksisterende stalde kan opgraderes til højere miljø- og dyresundhedsstandarder. Det skal eksempelvis ske via retrofitting, hvor plastbaserede gylletragte installeres i eksisterende gyllekanaler, så ammoniak- og lugtemissioner kan reduceres kraftigt ved hjælp af bl.a. hyppig udslusning og kemisk luftrensning. Udledningerne tænkes konstant at blive målt i en blanding af al afgangsluften og præsenteret på en ny it-platform med henblik på beslutningsstøtte.

Omtale af projektet i Landbrugsavisen