Fra CE-mærkede byggevarer til sikker anvendelse i byggeriet – ”the missing link” for dokumentation af byggevarer

Mette  Glavind

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 20.

Fra CE-mærkede byggevarer til sikker anvendelse i byggeriet – ”the missing link” for dokumentation af byggevarer

Aktivitetsplan nr. E 4 - 2019-2020

Aktiviteten har alle byggeriets parter (bygherrer, rådgivere, producenter og entreprenører) som målgruppe og drejer sig om dokumentation af byggevarer og -materialers ’egnethed til anvendelsen’, som er et – måske overraskende – ureguleret område.

Hvor EU-lovgivningen (Byggevareforordningen, CPR) stiller specifikke krav til CE-mærkning, og den dokumentation, der skal medfølge, bliver den nationale lovgivning (Bygningsreglementet) mere og mere funktionsbaseret. Det betyder, at der er et ’missing link’ mellem de teknisk baserede krav i den europæiske lovgivning og de funktionsbaserede krav i den danske lovgivning. Dette har skabt en generel usikkerhed i byggebranchen om ansvarsfordelingen i forhold til dokumentation af byggevarers egnethed til anvendelsen.

Vurdering af byggevarers egnethed til en given anvendelse er således en stor udfordring for byggeriets parter. Dokumentation af egnethed til anvendelsen bygger i høj grad på erfaringsgrundlag og vejledninger, såkaldt alment teknisk fælleseje. Der hersker i branchen stor tvivl om dels, hvordan egnethed til anvendelsen kan/skal vurderes, og dels hvem der har ansvaret for at fremskaffe dokumentationen.

Problemstillingen er højaktuel i forhold til nyudviklede og/eller importerede byggevarer og for traditionelle byggevarer brugt i nye sammenhænge, hvor erfaring med anvendelsen er begrænset, og det almene tekniske fælleseje derfor ikke er færdigudviklet. Konsekvensen af mangelfuld vurdering – eller ligefrem fejlvurdering – af byggevarers egnethed til anvendelsen er stor økonomisk og kvalitetsmæssig risiko i byggeriet.

Dette eksemplificeret ved de konsekvenser anvendelsen af MgO-vindplader i byggeriet har forårsaget, hvor Byggeskadefonden har skønnet samfundsomkostningerne til ca. DKK 950 mio. for det almene byggeri alene.

Formålet med denne aktivitet er at skabe grundlaget for, at danske virksomheder kan blive rådgivet bedre, om hvordan og hvornår byggevarer kan siges at være egnede til formålet – og at fremskaffe dokumentation for dette – således at sikkerheden i byggeriet øges og den økonomiske og kvalitetsmæssige risiko ved anvendelse af især nye byggevarer og -materialer nedsættes.

Til opfyldelse af formålet udvikles serviceydelser, der kan bygge bro over kløften mellem de funktionsbaserede krav i national lovgivning og de generelle krav til byggevarer i EU-lovgivningen (CE-mærkning) gennem følgende aktiviteter:

  • Synliggørelse og afdækning af problemstillinger indenfor dokumentation af byggevarers egnethed til anvendelsen
  • Udvikling af anvendelsesrelevante prøvningsydelser indenfor identificerede fokusområder
  • Formidling af anvendelsesrelevant dokumentation i byggeriet

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere