Fremme af kommercialisering af private opfindelser (Opfinderrådgivningen)

Lene  Grønning

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 38.

Fremme af kommercialisering af private opfindelser (Opfinderrådgivningen)

Aktivitetsplan nr. H1 - 2019-2020

Ideer fra danske opfindere skaber milliardomsætning, og danske virksomheder har stor glæde af danskernes opfindsomhed.

I perioden 2006-2017 medførte 20 opfindelser fra private opfindere en akkumuleret omsætning på 35 mia. dkk i de tyve virksomheder, som har indgået licensaftaler om de pågældende opfindelser. Alle 20 kommercialiseringer er indgået med rådgivning fra Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut .

Opfinderrådgivningen viser meget konkret, hvordan viden, knowhow og ideer fra private opfindere og iderige borgere gennem aktiv rådgivning og professionel kommercialisering kan blive til værdiskabende nye teknologier, produkter og services, der bidrager til vækst og jobskabelse i eksisterende virksomheder gennem indgåelse af licensaftaler.

Licensering af opfindelser og ideer til virksomheder er, ovenstående tal til trods, et relativt uberørt hjørne af det danske iværksætter- og innovationssystem, hvis potentiale bør fremmes og i meget højere grad udnyttes.

Teknologisk Institut ønsker i den kommende finansieringsperiode at iværksætte en række nye digitale tiltag  og værktøjer, som har til formål at øge danske borgerideers direkte bidrag til vækst ved at:

  • Øge kendskabet til Opfinderrådgivningen blandt borgere, virksomheder, private rådgivere og erhvervsfremmeaktører.
  • Skabe nemmere adgang til viden, information og rådgivning om kommercialisering/licensering af opfindelser.
  • Udvikle samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner som modner flere studenterideer og bringer dem tættere på markedet
  • Udføre effektive rådgivningsforløb, som bidrager til, at flere ideer kommercialiseres.

Opfinderrådgivningens ydelser og services er landsdækkende og spænder over hele forløbet - fra den tidlige ide opstår frem til kommercialisering af ideen. Med sit helhedsperspektiv adskiller Opfinderrådgivningen sig fra andre erhvervsfremmeinitiativer og er med til at skabe sammenhæng mellem og understøtte andre initiativer langs ’kommercialiseringskæden’.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bemærk, at hvis du har en god idé, som du gerne vil have rådgivning til, så skal du sende den ind til os via vores hjemmeside opfind.nu - tryk blot på den grønne knap:

Send din idé ind til os her