Fremtidens medicinske udstyr

Trine Rolighed Thomsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 28.

Fremtidens medicinske udstyr

Aktivitetsplan nr. C1 - 2019-2020

For at dansk medikoindustri også i fremtiden står stærkt på de internationale markeder, har virksomhederne behov for adgang til specialiserede, komplementære kompetencer, services og infrastruktur. Aktivitetsplanen henvender sig til producenter og udviklere af medicinsk udstyr med antimikrobielle egenskaber, implantater og andet medicinsk udstyr og til producenter af nye metoder til diagnostik.

Formålet med aktivitetsplanen er med afsæt i state-of-the-art teknologisk infrastruktur at udvikle nye specialiserede serviceydelser inden for overfladebelægninger, 3D-print og antimikrobielle løsninger til medicinsk udstyr og molekylærbiologiske metoder til diagnostik for at dække medikovirksomheders behov for specialistrådgivning, produkt- og procesudvikling, som ikke er tilgængelige på det kommercielle marked i dag.

SMV’er i medikosegmentet efterspørger nye teknologier i forhold til overfladefunktionaliteter og har behov for sparring i forbindelse med nedbrydning af barrierer for anvendelse af 3D printteknologi, ligesom der er stort fokus på udvikling af nye antimikrobielle løsninger.

Derudover vil indsamling, analyse og modellering af sundhedsdata i fremtiden være retningsgivende for udvikling af nyt medikoudstyr, for udvikling af bedre diagnostik og i sidste ende for valg af behandling af borgere/patienter. Specifikt vil der i aktivitetsplanen blive udviklet nye ydelser inden for:

  • Udvikling af materialer til medicinsk udstyr baseret på funktionelle belægninger, overflademodifikationer kombineret med anvendelse af 3D printede komponenter.
  • Udvikling af medicinsk udstyr med antimikrobiel effekt til forebyggelse og bekæmpelse af infektion og kontaminering.
  • Udvikling af ny, præcis diagnostik med henblik på udvælgelse af individuel behandling til patienter. 

Aktivitetsplanen henvender sig særligt til ca. 150 danske producenter og udviklere af medicinsk udstyr med antimikrobielle egenskaber, implantater og andet medicinsk udstyr og til producenter af nye metoder til diagnostik.

Planens væsentligste aktiviteter er nedenstående 3 aktiviteter samt effektiv formidling:

Aktivitet 1: Materialer til medicinsk udstyr:

  • Udvikling af nye belægninger til dentale applikationer herunder opbygning af specifik viden omkring PVD-belægning af hvidlige overflader til dentalsegmentet.
  • Forøget forståelse af PVD-belægninger, der forbedrer elektroders egenskaber til nervestimulering.
  • Opbygning af kompetencer og udvikling af services inden for 3D-print af medicinsk udstyr og implantater.

Aktivitet 2: Antimikrobielle løsninger:

  • Etablering af in vitro modeller til udvikling af medicinsk udstyr med antimikrobielle egenskaber.
  • Etablering af kompetencer inden for isolering, udvælgelse, produktion og formulering af bakteriofagbaserede infektionsbekæmpende produkter til fx sår, lunge- og mave-tarminfektioner.
  • Etablering af kompetencer vedrørende adgang, samling, analyse og evaluering af sundhedsdata til brug i forbindelse med udvikling af innovativt medicinsk udstyr til fx inficerede sår.

Aktivitet 3: Avanceret diagnostik:

  • Udvikling af nye diagnostiske komponenter og metoder, fx til stratificering af kræftpatienter. .

Aktivitet 4: Formidling:
De tekniske aktiviteter suppleres af en fokuseret formidlingsindsats, som både tilgodeser medikokunders ønsker om blåstempling af services ved peer review, adresserer planens specifikke målgruppe og giver gode muligheder for direkte interaktion med potentielle kunder og andre interessenter.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.