Fremtidens vandteknologi

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Fremtidens vandteknologi

Aktivitetsplan nr. C2 - 2019-2020

Teknologisk Institut vil i samarbejde med den danske vandsektor styrke udviklingen af verdensførende vandteknologi indenfor drikkevand, procesvand, regnvand og spildevand til gavn for den danske vandsektor og dansk eksport.

I aktiviteten udvikles nye teknologiske serviceydelser dækkende optimering af komponenter og installationer, kosteffektive rensemetoder til fjernelse af problematiske stoffer, reduktion af vandspild, øget vandgenbrug samt genanvendelse af ressourcer i en række spildstrømme via forbedrede målemetoder samt udvikling og anvendelse af intelligent sensor- og renseteknologi.

Aktivitetens målgruppe er bred og omfatter både producenter af vandkomponenter og teknologi, herunder mange SMV’er, samt forsyninger og offentlige myndigheder, vandforbrugende virksomheder og udviklere af vandteknologi, herunder renseteknologi. 

De konkrete aktiviteter vil adressere en række af de udfordringer, som er på dagsordenen i Danmark og EU i forhold til vand som ressource fx øget behov for vandgenbrug eller fjernelse af problematiske stoffer fra vandet inden brug eller udledning til naturen. Hele vandets kredsløb håndteres, lige fra sikring af drikke- og grundvandsreserver imod problematiske stoffer til en sikker håndtering af spildevand og regnvand, således at vores recipienters tilstand ikke påvirkes af miljøfremmede stoffer.

Derudover fokuseres på både vandgenbrug samt bedre udnyttelse af ressourcer i vandige spildestrømme - hos fx fødevareindustrier – ressourcer, som i dag ender i kloakken.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.