Gedvad Gladsaxe - Klimatilpasningsprojekt

Lars  Jørgensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 45.

Gedvad Gladsaxe

Gedvad Gladsaxe - Klimatilpasningsprojekt

I et boligkvarter i Bagsværd har ønsket været at lave et klimatilpasningssystem, som er gemt væk under jorden. I tidligere udgave af Spildevandsplanen blev området udpeget som indsatsområde for at reducerer oversvømmelse af oplandet til Gedvadbassinet fra spildevandssystemet.

Reduktion af oversvømmelser skulle ske igennem separering af kloaknettet og som pilotprojekt blev det besluttet at anlægge LAR anlæg med forsinkelse til kloakken. 

Den primære problemstilling var oversvømmelse, som skulle løses igennem forsinkelse og opmagasinering af regnvand. 
Systemet er skræddersyet til kvarteret og indeholder nedsivningsanlæg, der mindsker trykket på kloakkerne i området. Da jordbunden i området varierer meget, er der stor forskel på nedsivningsevnen, og derfor er der udført hydrauliske modelleringer og forundersøgelser for at finde de områder, der var mest egnet til nedsivning. 

Det er lidt for tidligt at fastslå om anlægget har løst opgaven med reduktion af oversvømmelser, men umiddelbart har størstedelen af løsningerne hydraulisk vist sig fuldt ud effektive til at håndtere de tilførte mængder vand, mens der har været enkelte problemer med de forskellige typer bede. Der er ikke foretaget større ændringer efter færdiggørelse. 

Læs mere

Fakta
Navn: Gedvad område 1 og 2, 2880 Bagsværd, Gladsaxe Kommune.
Adresse: Området er afgrænset af Motorring 3 og Buddinge Hovedgade mod nord.

Rådgiver 

  • Rambøll var rådgiver på område 1 og NIRAS på område 2

Underrådgiver

  • Møller og Grønborg

Bygherre

  • Novafos

Der har ikke været partnerskab, men tæt samarbejde med Gladsaxe kommune.

Anlagt: Område 1 i 2018 og område 2 i 2019. Pris: 89 mio. kr.