Holdbarhedsmodel for plucksdele til humant konsum

Emma Bildsted Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 88.

lever

Holdbarhedsmodel for plucksdele til humant konsum

2022
Formål:

Projektets formål er at medvirke til øget brug af plucksdele, ved at kvalitetsafdelingerne med modellen/modellerne hurtigt kan fastsætte en holdbarhedstid på plucksdele til humant konsum, som opbevares på køl eller på frost. Prædiktionen baseres på håndtering på slagteriet (nedkølingen) og efterfølgende opbevaringsforhold (temperatur og pakning) under lagring/distribution.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at holdbarhedsforsøgene for plucksdele lagret på frost er opstartet, og prøverne analyseres løbende indtil sidste udtag i september 2023.

De sidste holdbarhedsforsøg med hele plucksdele på køl er planlagt og forventes afsluttet i maj. Dernæst igangsættes holdbarhedsforsøgene med hakket mellemgulv og hjerter. Forsøgene er under planlægning i samarbejde med relevante medlemmer fra projektets følgegruppe.

Sideløbende arbejdes der med modellering af data for hele plucksdele på køl ved under 3°C.

Den næste store aktivitet i projektet er at forsætte forsøgsarbejdet og sideløbende arbejde med udviklingen af holdbarhedsmodeller.

2021
Projektets formål er, at kvalitetsmedarbejderen ved brug af modellen/modellerne hurtigt kan fastsætte en holdbarhedstid på plucksdele til humant konsum, som opbevares på køl eller på frost. Prædiktionen skal kunne baseres på håndtering på slagteriet (nedkølingen) og efterfølgende opbevaringsforhold (temperatur og pakning) under lagring/distribution.

Målet er at udvikle en eller flere matematiske modeller, som kan prædiktere mikrobiologisk vækst og sensorisk holdbarhed af biprodukter under givne forhold.

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført fire holdbarhedsforsøg ved 3°C med lever, mellemgulv og hjerter fra tre slagterier, der nedkøler plucksdelene forskelligt.

De mikrobiologiske- og sensoriske data fra holdbarhedsforsøgene er samlet i dataark for videre modellering af holdbarhed baseret på kimtal og nedkøling.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre holdbarhedsforsøgene for hele plucksdele samt opstarte de første sensoriske forsøg af produkter fra frost efter lagring i 6-7 måneder ved -18°C (primo 2022).

Dernæst skal holdbarhedsforsøg med hakkede plucksdele planlægges og gennemføres. Herunder hakket fersk mellemgulv opbevaret ved 0-3°C samt frosne hjerner, der optøs og hakkes og efterfølgende opbevares ved 0-3°C .

Meinert, L., Koch, AG., Terrell, G. (2021) Prediktiv modelling för livsmedelssäkkerhet. Livsmedelsnyhedeter november

Meinert, L., Koch, AG., Terrell, G. (2021) Predictive modelling for food safety and quality of meat products. Food Safety Magazine december

 

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er udtaget lever, hjerter og mellemgulv på 3 slagtesteder til lagring for fastlæggelse af holdbarhed på frost samt påbegyndt afklaring af, om der kan udvikles en holdbarhedsmodel for de frosne produkter. Endvidere er holdbarhedsforsøg ved 3°C afsluttet for plucksdele udtaget på 2 slagtesteder. Et holdbarhedsforsøg med de 3 plucksdele pågår, og endnu et udtag er under planlægning.

De foreløbige sensoriske og mikrobiologiske data indikerer en holdbarhedstid på ca. 12-14 dage ved opbevaring på køl ved lavere end 3ºC. Grænsen for sensorisk holdbarhed nås lidt senere end max kimtal. 

Den næste store aktivitet i projektet er, at data fra de 4 gennemførte holdbarhedsforsøg forsøges modelleret. Under modelleringen identificeres, om det er muligt at udvikle en model baseret på de indsamlede observationer, hvis ikke, vurderes det, om dette skyldes et behov for flere data. I givet fald igangsættes flere holdbarhedsstudier.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at det er fastlagt hvilke plucks-dele, nedkølingsmetoder samt lagringsforhold på køl hhv. frost, der skal indgå i forsøgsarbejdet. Det er valgt, at der i stedet for en stor model med flere variable udvikles specifikke modeller til de enkelte pluks-dele med få variable.

Indsamling af prøver fra slagterier er påbegyndt til holdbarhedsforsøg både ved køle- og frostlagering. Der bliver løbende gennemført mikrobiologiske og sensoriske analyser under lagringen for at fastlægge holdbarheden af plucks-delene.

Den næste store aktivitet i projektet er at afslutte de igangsatte holdbarhedsforsøg på køl samt udtage flere prøver til frostlagring hhv. kølelagring.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er afholdt følgegruppemøde, og at forsøgsplanlægningen er godt i gang. Under projektets opstartsmøde blev der udarbejdet en liste med hvilke plucksdele, der ønskes holdbarhedsmodeller for. Listen dækker: Lever, hjerte, mellemgulv, tunger, struber og nyrer, som sælges til industrikunder.

Modellerne skal dække køleopbevaring samt for nogle produkter, frostopbevaring. Hertil kommer mulig inddragelse af varierende nedkøling før lagring og forsendelse.

De mange input er nu ved at blive prioriteret, og de første forsøg er under planlægning mhp. at få igangsat forsøg til udarbejdelse af modeller for holdbarhed på frost. Når dette er igangsat, tages fat på planlægning og gennemførelse af forsøg til udarbejdelse af modeller for holdbarhed på køl.

Den næste store aktivitet i projektet er en endelig prioritering af plucks og lagring, og dernæst at påbegynde lagringsforsøg for dataindsamling.