Industriens Coating Laboratorium (IC-LAB)

Claus  Bischoff

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 77.

Industriens Coating Laboratorium (IC-LAB)

Aktivitetsplan nr. B2 - 2019-2020 

I denne aktivitet etableres Industriens Coating Laboratorium (IC-LAB), der med spidskompetencer, avanceret udstyr og langvarig erfaring inden for alt der relatere til vakuum baserede overfladeteknologier og Sol-Gel coatings, giver danske virksomheder en unik mulighed for at fremstille bedre produkter og sikre større markedsandele.

Generisk viden og udstyr bringes i spil for at udkrystallisere kundespecifikke løsninger og skabe fremtidens konkurrencedygtige produkter.

Målgruppe og Relevans
Fremstillingsindustrien efterspørger i stigende grad adgang til avancerede overfladeteknologiske løsninger. Alene sidste år oplevede Teknologisk Institut (TI) en vækst på mere end 15 % inden for udvikling og produktion af funktionsoptimerede tyndfilmsbelægninger baseret på Physical Vapor Deposition (PVD), acceleratorplatform og Sol-Gel coatings, hvilket er en klar indikator for et stigende industrielt behov for nye overfladebehandlingsteknologier.

Instituttet har de seneste år hjulpet flere hundrede SMV’er og større virksomheder med udvikling af nye produkter og processer ved brug af high-end overfladebelægninger, optimeret til specifikke processer eller til at matche et givent markedsbehov. Derigennem er der skabt attraktive og konkurrencedygtige produkter på det globale marked.

Et yderligere boost af denne udvikling vil give endnu flere danske virksomheder adgang til den nyeste viden og udvikling inden for overfladeteknologiske high-end løsninger. Herved sikres det, at der produceres kompetitive produkter til det globale marked, hvor der er stor konkurrence om at levere de nyeste og teknologisk mest avancerede produkter til kunderne. Samtidig opnår virksomhederne gennem anvendelse af nye overfladebelægninger en øget produktivitet ved brug af højtydende produktionsværktøjer og procesudstyr, der kræver minimal vedligeholdelse.

En analyse foretaget af Instituttet i 2018  baseret på interview af 526 fremstillingsvirksomheder i Danmark med 10 til 1000 ansatte viser, at 71 % har brug for dokumenterede materialeegenskaber, samt at pris vurderes af 52 % af virksomhederne som det vigtigste parameter for succesfuld implementering.

Derfor matcher nærværende aktivitetsplan et stort markedsbehov, idet danske virksomheder får mulighed for at materialeudvikle deres produkter og processer ved at tilføre helt nye innovative overfladeegenskaber gennem anvendelse af Sol-Gel coatings og tyndfilmsbelægninger. Samtidig kan virksomheder for eksempel substituere dyre materialer med bedre og billigere løsninger ved brug af overfladebelægninger.

Væsentlige aktiviteter:
Konkret skal aktiviteten udvikle følgende services:

  • Nye Sol-Gel coatings, der kan anvendes i aggressive produktionsmiljøer, hvor der ønskes fx fouling-afvisende overflader
  • Nye uorganiske, letpåførbare, industrirelevante priming/graftingteknologier, der sikrer fuldstændig vedhæftning på specifikke materialer i krævende miljøer, der ikke tidligere har være tilgængelige
  • Nye tyndfilmsbelægninger baseret på den nyeste High Power Impulse Magnetron Sputtering (HiPIMS) plasmateknologi med fokus på:
  • Nye dekorative funktionelle overflader til high-end produkter
  • Nye belægninger til energisegmentet
  • Overflader til forbedrede slipegenskaber i relation til sprøjtestøbning
  • Nye overflader, der forøger produktiviteten ved bearbejdning i bl.a. rustfrit stål og/eller hærdede materialer

Derudover skal der arbejdes med videnformidling baseret på de gode cases, hvor virksomheder har bragt nye løsninger på markedet og cases, hvor produktiviteten er forbedret gennem anvendelse af nyudviklede overfladeteknologiske løsninger i produktionen.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.