INNO-CCUS – Danmarks køreplan for fangst, lagring og anvendelse af CO2

Sune Dowler Nygaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 20.

Smoke from industrial buildings

INNO-CCUS – Danmarks køreplan for fangst, lagring og anvendelse af CO2

Det grønne forsknings- og innovationspartnerskab INNO-CCUS skal med støtte fra Innovationsfonden implementere køreplanen for Danmarks fremtidige fangst, opbevaring og brug af CO2, også kaldet Carbon Capture, Storage and Utilization (CCUS).

INNO-CCUS er et af fire strategiske grønne partnerskaber (Innomissions), der skal sikre den nødvendige grønne omstilling af Danmark.

Visionen for INNO-CCUS er at yde et mærkbart bidrag til opnåelsen af Danmarks klimamål, herunder en 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050.

 

Hvad er CCUS?

CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) er en samlet betegnelse, der beskriver forskellige metoder til at fange CO2, enten direkte fra den udledende kilde eller fra atmosfæren. Hvis kulstoffet ikke anvendes på stedet, kan den fangede CO2 enten opbevares permanent i geologiske reservoirer eller bruges til andre formål, såsom føde- og drikkevareproduktion, kemikalier, byggematerialer og syntetiske brændstoffer til fly, hvor fossilt kulstof kan erstattes.

CCUS er på nuværende tidspunkt den eneste teknologi, der kan levere omfattende emissionsreduktioner, særligt inden for industrier, der er svære at reducere, fx cement- og stålindustrien.

Carbon Capture

Teknologisk Instituts rolle i INNO-CCUS

Teknologisk Institut har en fremtrædende rolle som brobygger mellem den nyeste forskning og behovet for ny teknologi, der sikrer dansk erhvervslivs grønne omstilling og fortsatte stærke konkurrenceevne.

I INNO-CCUS vil Teknologisk Institut bidrage med viden og kompetencer inden for følgende tre områder:

 

1. Monitorering af CO2-lagre

Et vigtigt led i en kommende CO2-lagring i Danmark er løbende overvågning, der skal forhindre CO2-lækager og værne om sikkerheden. Derfor er der behov for at udvikle kosteffektive monitoreringsteknologier, der lever op til gældende standarder, og som ikke påvirker det omgivende miljø.

Teknologisk Institut vil i samarbejde med Gas Storage Denmark, Dansk Gasteknisk Center, Explicit og Aarhus Universitet udvikle avancerede monitoreringsteknologier baseret på dels on-site sensorer og dels anvendelsen af satellitbaserede målinger, der skal anvendes for at sikre, at der ikke sker udslip fra den infrastruktur, der er nødvendig for håndteringen af CO2 samt fra de geologiske lagre.

 

2. Testplatform til CO2-udnyttelse fra biomasse

Fleksibilitet og fremtidens produkter fra carbon capture er uudforsket land, men væsentligt, især når CO2 stammer fra biomasse-forbrænding, hvor driften typisk er varierende. Teknologisk Institut har derfor igangsat arbejdet med at udvikle en testplatform, der skal afprøve teknologier til udnyttelse af CO2 fra biomasse-fyrede anlæg under realistiske driftsforhold i pilotskala.

Baggrunden for projektet R&D platform for Flexible BECCU/S er, at CO2 fra biomasse-kraftvarmeværker eller lignende anlæg ofte er forurenet med andre gasser og partikler. Disse urenheder kan umuliggøre de komplekse kemiske processer for CO2-udnyttelse, eller skabe problemer når CO2’en skal lagres permanent.

I projektet deltager Verdo Produktion, Ammongas, HafniumLabs, CO2Tech, Alexandra Instituttet, DTU og Teknologisk Institut. Projektet varer halvandet år.

 

3. CO2-neutral cementproduktion

Cementindustrien udleder en betydelig mængde CO2, som i dag udgør otte procent af den globale CO2-belastning. I projektet NewCement vil en ny proces blive udviklet, hvor cementproduktionen foregår ved forbrænding i ren ilt. Vi forventer, at den producerede oxyfuel-baserede CO2 er billigere end end-of-pipe-kulstoffangst.

NewCement vil bane vejen for det første storskalaanlæg og fremskynde dekarboniseringen af cementindustrien. Endvidere vil teknologien give grundlag for at opgradere CO2 fra cementfabrikker til fx methanol ved at kombinere med hydrogen fra elektrolyse.

I projektet deltager FLSmidth A/S, Faxe Kalk A/S, DTU og Teknologisk Institut. Derudover er Aalborg Universitet tilknyttet projektet med analyser på de samfundsmæssige aspekter. Projektet løber over tre år.


"Det er afgørende, at Danmark hurtigst muligt bliver i stand til at lagre CO2 for at nå vores målsætning om at reducere udledningen med 70% i 2030. Men frem mod 2050 skal vi helt væk fra at bruge fossilt kulstof – og så kommer vi til at mangle kulstof til fremstilling af alt fra plast og medicin til forbrugerprodukter. Set i det lys er det afgørende at vi kommer i gang med at bruge det kulstof vi fanger til at indgå i nye bæredygtige processer og produkter." Sune Dowler Nygaard, direktør, Teknologisk Institut.