Teknologisk Institut bliver en del af Danmarks store satsning på lagring af CO2

Sune Dowler Nygaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 20.

Emission fra skorsten

Teknologisk Institut bliver en del af Danmarks store satsning på lagring af CO2

Pressemeddelelse publiceret den 24. juni 2022.

Nyt partnerskab skal udvikle og modne teknologi og infrastruktur til at fange, lagre og bruge CO2. 20 projekter igangsættes nu, og de første løsninger skal være klar i 2025.

Fangst, lagring og anvendelse af CO2, også kaldet CCUS, bliver en del af løsningen for at nå Danmarks mål om 70 procent reduktion af CO2 i 2030. Indsatsen for at nå målet intensiveres nu med en bevilling på 201 mio. kr. fra Innovationsfonden til et nyt partnerskab kaldet INNO-CCUS.

INNO-CCUS er et af fire partnerskaber, såkaldte Innomissions, der skal levere markante bidrag til, at Danmark nedbringer CO2-udledningen og samtidig styrker dansk erhvervs konkurrencekraft. I hver Innomission samarbejder en lang række virksomheder og vidensinstitutioner om at fremme den fælles dagsorden.

Mod en fossilfri fremtid

- Fangst og anvendelse af CO2 er bydende nødvendigt for, at vi som samfund løser den altoverskyggende klimakrise, vi har bragt os selv i ved årtiers ufortrødent brug af fossile ressourcer. Det er svært at overdrive, hvor vigtig denne Innomission er for arbejdet hen imod en fossilfri fremtid, og vigtigheden øges time for time. Derfor er vi på Teknologisk Institut stolte over at være en del af partnerskabet, der tæller 56 særdeles kompetente virksomheder, universiteter og GTS-institutter, udtaler direktør Sune Dowler Nygaard fra Teknologisk Institut.

Med en bevilling på 201 mio. kr. skal INNO-CCUS de kommende år udvikle og modne teknologi og infrastruktur til at fange, lagre og bruge CO2. Partnerskabet har fokus på både kortsigtede og langsigtede løsninger og forventer således allerede i 2025 at kunne levere de første, konkrete resultater, som vil bidrage til CO2-reduktioner.

20 projekter igangsættes nu

Allerede nu igangsættes 20 projekter inden for fem områder, der enkeltvis og i sammenhæng skal sikre løsninger til nedbringelse af CO2-udledningen.

Teknologisk Institut deltager i tre projekter, der gennemføres i samarbejde med en række videns- og industripartnere. Projekterne har fokus på henholdsvis overvågning af CO2-lagre, CO2 fra afbrænding af biomasse og udledninger fra cementproduktion.

CCUS

CO2-lagre skal overvåges for at undgå udslip

Som led i en kommende CO2-lagring i Danmark skal løbende overvågning forhindre CO2-lækager og derved værne om sikkerheden. Teknologisk Institut vil deltage i udviklingen af avancerede monitoreringsteknologier baseret på on-site sensorer og satellitbaserede målinger for at sikre, at der ikke sker udslip fra den infrastruktur, der skal håndtere og lagre den opsamlede CO2.

Udnyttelse af CO2 fra afbrænding af biomasse

I Danmark har de fleste kraftvarmeværker udskiftet kul med biomasse, primært halm og træpiller. CO2-udledningen fra biomasseafbrænding udleder isoleret set store mængder CO2, som ofte er forurenet med andre gasser og partikler. Det udfordrer renheden af den CO2, der skal fanges og siden indgå i fremtidens kulstofbaserede produktion. Teknologisk Institut har derfor igangsat arbejdet med at udvikle en testplatform i pilotskala, der under realistiske driftsforhold skal afprøve teknologier til udnyttelse af CO2 fra biomassefyrede anlæg.

På vej mod CO2-neutral cementproduktion

Cementindustrien udleder en betydelig mængde CO2, som i dag udgør otte procent af den globale CO2-belastning. I projektet NewCement vil en ny proces blive udviklet, hvor opvarmningen til cementproduktionen foregår ved forbrænding i ren ilt i stedet for luft, også kaldet oxyfuel. På den måde opnås en røggas, der stort set kun består af CO2 og vand – og man slipper derfor for at skulle ”rense” CO2’en ud af røggassen. Dermed bliver CO2-fangsten væsentlig billigere. Projektet skal bane vej for det første storskalaanlæg og derved fremskynde cementindustriens grønne omstilling.

Store partnerskaber baner vej for grøn omstilling

Teknologisk Institut deltager i forvejen i flere partnerskaber om CCUS, herunder Project Greensand, der udvikler en infrastruktur til lagring af CO2 i nedlagte oliereservoirer i Nordsøen.

– Både bevillingsgivere og virksomheder investerer mere og mere ambitiøst i grøn omstilling, herunder CCUS. Og det sker i partnerskaber, der bliver stadig større og stadig bredere. Det er ubetinget godt og tvingende nødvendigt, fordi de brede partnerskaber giver mulighed for interaktion mellem behov og løsninger i hele forsyningskæden. Netop det er fundamentet for at skabe en solid teknologisk infrastruktur, der fungerer, ikke kun økonomisk og teknologisk, men også i stor skala. Og derfor er INNO-CCUS er vigtigt skridt på vejen, siger Sune Dowler Nygaard fra Teknologisk Institut.

Fakta om INNO-CCUS

  • INNO-CCUS er ét af fire partnerskaber, kaldet Innomissions, der skal accelerere Danmarks grønne omstilling og konkurrencekraft.
  • INNO-CCUS handler om fangst, lagring og udnyttelse af CO2. De tre øvrige Innomissions handler om henholdsvis grønne brændstoffer, landbrug og fødevarer samt plast og tekstiler.
  • INNO-CCUS er støttet af Innovationsfonden med 201 mio. kr. og opererer med både kortsigtede (2025), mellemlange (2030) og langsigtede (2050) projekter.
  • Følgende aktører deltager i INNO-CCUS: Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Portland A/S, Pentair - UNION ENGINEERING A/S, I/S Amager Ressource Center, Ørsted A/S, Aalborg Universitet, FORCE Technology, Teknologisk Institut, FLSmidth A/S, Faxe Kalk A/S, EuroWind Energy A/S, COWI A/S, Port of Aalborg A/S, Syddansk Universitet, DHI GRAS A/S, DHI A/S , Københavns Universitet, Roskilde Universitet, GEUS, Stiesdal SkyClean A/S, Aquagreen Aps, MASH Makes ApS, SEGES Innovation P/S, Aarhus Universitet, HedeDanmark A/S, MUSHOLM A/S, GUBRA ApS, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Samsø Kommune, Foresting Tomorrow ApS, KW-PLAN ApS, NaturIt ApS, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Totalenergies Upstream Danmark A/S, NORECO OIL DENMARK A/S, Stanford University, Gas Storage Denmark A/S, Explicit ApS, Dansk Gasteknisk Center a/s, Technion - Israel Institute of Technology, WELLTEC A/S, RAMBØLL DANMARK A/S, DUC – Nordsøenheden, ALEXANDRA INSTITUTTET A/S, VERDO PRODUKTION A/S, Hafnium Labs ApS, CO2Techn ApS, AMMONGAS A/S, NATURE ENERGY BIOGAS A/S.

Yderligere information

Pressekontakt

Kommunikationskonsulent René Wad Andersen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1474,
mail: rea@teknologisk.dk

Faglig kontakt

Direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2420,
mail: snd@teknologisk.dk