CCUS - modning, validering og implementering af løsninger til fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2

Jan Boyesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 77.

CCUS - fangst, lagring og anvendelse af CO2 forside

CCUS - modning, validering og implementering af løsninger til fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2

READ IN ENGLISH England

Fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2 (CCUS) er et centralt element i Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. 

Både stat og virksomheder i Danmark investerer derfor massivt i at skabe en ny CCS-værdikæde, der kan fange og lagre mere end 3 millioner tons CO2 om året i 2030. Der investeres ydermere i CCU og i at anvende CO2 til at producere syntetiske e-fuels gennem Power-to-X-teknologier, for derved at reducere udledningen af drivhusgasser fra industrier, som for nærværende ikke har omkostningseffektive, grønne alternativer. 

Teknologisk Institut hjælper med at udvikle, modne og implementere nuværende og næstegenerations-teknologier inden for CCU og CCS for at sikre en hurtig udrulning i Danmark – blandt andet ved at øge effektivitet og skalerbarhed og sænke omkostningerne.

Online Danmarkskort over fangst, anvendelse og lagring af CO2

I Danmark satser et stigende antal virksomheder, videninstitutioner, myndigheder, organisationer og projekter på at udvikle og implementere CCUS-teknologier.

Udviklingen går meget hurtigt, og det kan være svært at få et overblik. Teknologisk Institut ønsker at fremme samarbejde og partnerskaber og har derfor udviklet et online-kort, der giver overblik over CCUS-områdets aktører og deres kernekompetencer. Dyk ned i kortet nedenfor.

Ønsker du at blive klogere på de 200 virksomheder og organisationer, der satser på CCUS? Se hent vores seneste rapport, der giver et første samlet overblik over virksomhederne og en introduktion til online-kortet.

Ønsker til ændringer til Danmarkskortet ovenfor for enkelt virksomheder; Kontakt venligst
Kristian Kriegbaum Jensen

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Teknologisk Institut udfylder en central rolle som brobygger mellem den nyeste forskning og industriens behov for implementérbar teknologi, der sikrer dansk erhvervslivs grønne omstilling og fortsatte stærke konkurrenceevne.

Det sker blandt andet gennem deltagelse i og ledelse af danske og internationale projekter og partnerskaber inden for CCUS – og opbygning af et betydeligt netværk og opdateret knowhow om trends og tendenser. Dertil kommer en stærk faglighed inden for en række konvergerende teknologiområder som luft, materialer, energi og energisystemer m.m.

Vi kan derfor tilbyde en række ydelser, som er funderet i vores viden om værdikæder og kompetencer inden for energi, materialer og miljøteknologier.

Vi yder strategisk rådgivning om:

 • Due diligence af CCUS-teknologier
 • Modenhedsvurdering af løsninger og kortlægning af TRL
 • Roadmaps for CCUS-teknologier
 • Afdækning af forretningspotentialer indenfor CCUS

Vi yder teknologisk rådgivning om:

Udvalgte kompetenceområder

CCUS - identifying CCUS technologies 190pxValg og implementering af fangstteknologi

At udvælge og implementere det bedste fangstanlæg kan være en udfordring, da der findes forskellige metoder med varierende effektivitet og teknisk egnethed afhængig af røggassammensætningen i den enkelte punktkilde. Nogle af udfordringerne vedrører vurdering af CAPEX og OPEX, især når det kommer til skalering, mens andre er af teknisk karakter og relaterer sig til spørgsmål som behovet for forbehandling af røggassen, og hvordan man optimerer driften af fangstanlægget. Kortlægning af miljøpåvirkningerne, såsom emissioner af farlige kemiske stoffer samt den langsigtede bæredygtighed af fangstanlægget, er også nøgleparametre for valg af fangstanlæg.

Teknologisk Institut har omfattende teknisk viden og en systematisk tilgang til at identificere og vurdere de forskellige parametre, der skal inkluderes ved udvælgelse og implementering af fangstteknologi for individuelle punktkilder.

 

CCUS - pilotanlæg 190pxPilotanlæg til test af CO2-fangstteknologi

Teknologisk Institut har åbnet Danmarks første fleksible testanlæg til at teste CO2-fangstteknologier fra biomasseafbrænding. Anlægget kan generere mellem 100-2000 m3 røggas i timen med et indhold på mellem 8-12% CO2. Testanlægget er en åben platform, hvor udledere og teknologiudviklere kan afprøve innovative CCUS-teknologier og -processer under industrinære forhold og få hjælp til videreudvikling opskalering af løsninger.

 

CCUS - CO2 reactor 190pxTest og valg af materialer til CCUS-opgaver

Valg af materialer til CCUS-applikationer giver flere udfordringer på grund af CO2's korrosive natur, høje trykkrav og brede temperaturområde samt behovet for langtidsholdbarhed og omkostningseffektivitet. Teknologisk Institut har state-of-the-art laboratorier til at teste, hvordan superkritisk og flydende CO2 påvirker materialer som metaller, plast og gummi i forskellige miljøer og forhold. Dette omfatter testfaciliteter for høje tryk og temperaturer, samt simulering af forskellige industrielle processer.

I forhold til materialetest leverer Teknologisk Institut:

 • Test af korrosion og levetid af materialer og overflader
 • Permeabilitet af CO2 gennem materialer
 • Eksponering overfor flydende og superkritisk CO2 ved forskellige tryk og temperaturer
 • Karakterisering af materialer
 • CE-godkendelse af udstyr
 • Gasanalyser og målinger af lækager
 • Test af katalytiske processer

Video: Test af materialer til transport og lagring af CO2 (undertekster på dansk eller engelsk kan tilvælges)

 

CCUS - Risk Assessment 190pxRisikoanalyse af CCUS-teknologier

Mange CCUS-teknologier er nye eller skal implementeres i nye løsninger. Det skaber teknologiske risici. Teknologisk Institut yder uafhængig ekspertrådgivning inden for CCUS, som bygger på detaljerede vurderinger af det tekniske design, ydeevnedata og track record for de enkelte komponenter såvel som for den samlede løsning. Dette kan inkludere en kritisk gennemgang af rapporter, patenter og andre tekniske dokumenter samt gennemførelse af interviews med eksperter og brugere. Risikovurderinger dækker områder som Technology Readiness Level (TRL) for CCUS-teknologien og kan også involvere pilot- og demonstrationsaktiviteter for at evaluere resultaterne og erfaringerne. Vurderingerne kan give indsigt i teknologiens ydeevne og pålidelighed under virkelige forhold og reducere teknologirisikoen.

 

 

CCUS - monitoring 190pxMonitering, måling og verifikation ved transport og geologisk CO2-lagring

Teknologisk Institut er førende indenfor udvikling og implementering af teknologi til monitering af potentielle CO2-udslip i forbindelse med transport og geologisk lagring.  Vi vejleder om valg af teknologier, udvikler nye løsninger og designer moniteringsprogrammer baseret på de specifikke behov.

Det er vigtigt at sikre, at den CO2 der lagres i den danske undergrund, også bliver dernede. Derfor er der fra myndighedernes side opstillet krav til den kort- og langsigtede monitering af potentielle udslip af CO2 fra de fremtidige geologiske lagre, både on- og offshore. I praksis kan det være besværligt og omkostningstungt at opfylde disse krav, og valg af teknologi og moniteringsstrategi er her af afgørende betydning.

I forbindelse med monitering af geologiske CO2-lagre tilbyder vi blandt andet:

 • Kortlægning af krav/regler
 • Teknologi-/markedsscreening
 • Udvikling, integrering, tilpasning og implementering af teknologiske løsninger
 • Design af moniteringsstrategier

Vi deltager aktivt i udviklingen af CCUS-området

Teknologisk Institut er involveret i en række store nationale initiativer og projekter inden for CCUS. Det giver os et dybt indblik i udviklingen inden for CCUS på alle niveauer – fra nationale og internationale politiske tendenser til udviklingen inden for specifikke teknologier samt forventninger til kommende krav og standarder relevante for CCUS. 

Teknologisk Institut deltager i en række udvalg og projekter, blandt andre:

Hvidbog om globale teknologitrends og hotspots

Nye tal fra Teknologisk Institut viser, at der de seneste år, verden over, er udtaget mere end 20.000 patenter på teknologier, der kan anvendes til indfangning, udnyttelse og lagring af CO2. Analysen undersøger, hvor CCUS-teknologier udvikles og af hvem, fordi det viser både politiske prioriteter og markedsmæssig interesse. Desuden kaster analysen lys over delteknologiers udvikling og på de virksomheder og forskningsinstitutioner, som står bag forskning og innovation. Kortlægningen, analysen og fortolkningen af de globale teknologier er gennemført af Teknologisk Institut for at give indblik i den globale teknologiudvikling indenfor CCUS.

Dyk ned i hvidbogen her:

Rapport om maritim transport af CO2

Teknologisk Institut har i samarbejde med Maersk Broker Advisory Services udarbejdet en rapport om maritim transport af CO2. Rapporten er støttet af Den Danske Maritime Fond.

Rapporten viser blandt andet, at danske shippingvirksomheder kan drage fordel af at være blandt de første til at satse på CO2-transport. First-moverne på området for skibstransport af CO2 kan sikre sig attraktive andele af et kommende marked. Det kræver dog lange kontrakter og hurtig etablering af CCUS-projekter i både Danmark og andre Nordsø-lande.

Download rapporten her:

 

   Hvad er CCUS?

   CCUS er en forkortelse for Carbon Capture, Storage and Utilization, det vil sige fangst, lagring og anvendelse af CO2.

   CCUS - fangst, lagring og anvendelse af CO2