Materialer og proceskvalificering til CCUS - Carbon Capture, Utilization, and Storage

Jens  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

CCUS

Materialer og proceskvalificering til CCUS - Carbon Capture, Utilization, and Storage

CCUS, der er en forkortelse af Carbon Capture, Utilization, and Storage, er en afgørende teknologi i kampen mod klimaforandringerne. CCUS er en proces, der har til formål at fange og reducere CO2-udledningen fra industrielle kilder og energiproduktion.

Først og fremmest indebærer CCUS at fange CO2-udledninger fra kilder som kraftværker, stålværker og cementfabrikker. Dette kan gøres enten ved at bruge kemiske absorberingsmidler eller membraner, der selektivt absorberer CO2 fra røggasserne. Når CO2 er fanget, kan det renses og koncentreres, før det går videre til de næste trin i processen.

Efterfangsten af CO2 kan bruges på flere måder. En anvendelse er at udnytte CO2 som en ressource i industrielle processer eller i produktionen af brændstoffer, kemikalier eller materialer. Dette kaldes CO2-utilisering og kan bidrage til at reducere behovet for fossile brændstoffer og mindske den samlede CO2-udledning.

Hvis CO2 ikke kan bruges i industrien, kan det lagres sikkert og permanent under jorden i geologiske formationer, der er velegnede til CO2-opbevaring. Dette kaldes CO2-lagring og sikrer, at den fangede CO2 ikke slipper ud i atmosfæren igen.

Reduktion af CO2-udledning

CCUS har potentialet til at reducere betydelige mængder CO2-udledninger og spiller derfor en vigtig rolle i den globale klimaindsats. Ved at fange og lagre CO2 kan vi reducere de negative miljømæssige konsekvenser af kuldioxidemissioner og bidrage til at opfylde klimamålene.

Hos Teknologisk Institut arbejder vi med at kvalificere materialer og processer, som skal indgå i den kommende CCUS-værdikæde. På de næste sider kan du finde de services, som Teknologisk Institut tilbyder på området.

Yderligere information