Materialer og proceskvalificering til CCUS - Lagring af CO2

Jens  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

Model af co2 lagring

Materialer og proceskvalificering til CCUS - Lagring af CO2

Lagring af CO2 i undergrunden er en klimateknologi, der går ud på at fange CO2 fra røggasser og lagre den permanent i porøse geologiske formationer, som f.eks. sandsten eller kalk.

Formålet med denne teknologi er at reducere udledningen af drivhusgasser i atmosfæren og bidrage til at begrænse den globale opvarmning.

I Danmark har vi et stort potentiale for lagring af CO2 i undergrunden, da der findes mange egnede reservoirer med et forseglende lag af lersten ovenpå. Det anslås, at den danske undergrund kan indeholde op til 22 milliarder ton CO2, hvilket svarer til cirka 900 års udledning fra Danmark.

Lagring af CO2 i undergrunden kræver dog en række forudsætninger, som f.eks. adskillelse af CO2 fra røggassen eller brændslet, transport af CO2 til lagerstedet, tilladelse til efterforskning og lagring, miljø- og sikkerhedsvurdering af lagerlokaliteten, overvågning af lagerets funktion og lukning af lageret efter endt drift.

Inden for lagring af CO2 kan Teknologisk Institut være behjælpelig med følgende services:

  • Undersøgelse af urenheders indflydelse på lagringskapaciteten af CO2
  • Absorption og diffusion af CO2 i mineraler
  • Karakterisering af mineraler fra undergrunden, herunder porøsitet, mineralfaser og stabilitet
  • Kvalificere plast- og gummimaterialer til fx pakninger og transportrør, herunder vurdere levetid af materialerne
  • Kvalificere metaller til fx gasledninger og ventiler, herunder test af materialernes korrosionsbestandighed over for CO2

Yderligere information