CCUS: Sådan bliver Danmark klar til det grønne erhvervseventyr

Jan  Boyesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 77.

Teknologisk Udsyn CCUS

CCUS: Sådan bliver Danmark klar til det grønne erhvervseventyr

Fangst, lagring og udnyttelse af CO2 (også kaldet CCUS) er et afgørende værktøj til at opfylde Danmarks 70-procentsreduktionsmål i 2030. Der er stadig et stykke vej, før Danmark har en egentlig CCUS-industri, men vi er et af de førende lande når det gælder forskning, teknologiudvikling og ambitioner vedrørende CCUS.

 

I dag er der et erhvervsmæssigt økosystem i Danmark med 200 aktører, som står klar til at indfri politikernes seneste ambitioner om fangst af 34 millioner tons C02 over de næste 15 år. For at kunne nå det mål, vil det kræve tiltag, der understøtter udviklingen af økonomisk bæredygtige og attraktive forretningsmodeller for CCUS-aktørerne, en fortsat finansiering af forskning og udvikling, adgang til viden og fælles test- og demonstrationsfaciliteter samt styrket koordinering i CCUS-økosystemet.

I dette udsyn fra Teknologisk Institut kan du dykke ned i den seneste udvikling inden for CCUS og Danmarks position inden for feltet. Udsynet peger også på nødvendige indsatsområder, der kan gøre CCUS til en dansk succeshistorie. 

Hent udsynet om CCUS her:

Hovedkonklusioner fra udsynet

Teknologisk Udsyn tal fra summary på CCUS

3 indsatsområder, der kan flytte Danmark op i den absolutte CCUS-top

1. Sikre økonomiske forretningsmodeller

Aktører mangler økonomisk incitament og samspillet med infrastrukturen halter. Indsatsområde: Sikre udviklingen af økonomisk bæredygtige og attraktive forretningsmodeller for CCUS.

2. Investér i teknologiudvikling

Tre ud af fire aktører påpeger, at teknologi til indfangning af CO2 ikke anvendes i praksis endnu. Indsatsområde: Investering i teknologisk udvikling - med fokus på effektivitet, ressourceforbrug og miljø vil gavne alle led i CCUS.

3. Koordinering i CCUS-økosystemet

Aktørerne i CCUS-økosystemet venter på hinanden på grund af store risici ved investeringer i CCUS. Indsatsområde: En koordineret tilgang vil minimere redundans, fremme synergier og skabe en mere effektiv implementering og drift af CCUS-teknologi.


Læs Teknologisk Udsyn CCUS - Executive Summary

Hvad er Teknologisk Udsyn? 

Teknologisk Udsyn giver en oversigt over den seneste udvikling på et teknologifelt med betydning for Danmarks fremtid. Vi giver et indblik i aktørlandskaber og fremtidige tendenser, Danmarks aktuelle position samt anbefalinger til samfundets implementering. Teknologisk Udsyn udgives fire gange om året.

Læs mere om Teknologisk Udsyn

Hør mere om CCUS i Danmark

CO2 fangst, lagring og anvendelse (CCUS) er en attraktiv løsning til at reducere udledningen af drivhusgasser både globalt og i Danmark, og det kan mindske udledningerne fra sektorer som affaldsforbrænding og cementproduktion, der ellers har svært ved at mindske klimabelastningen.

CCUS åbner også for muligheden for negative emissioner, der sænker CO2-koncentrationen i atmosfæren, hvis CO2 fanges fra biogene kilder som biogas eller biomasseafbrænding eller direkte fra luften. Den indfangede CO2 kan ydermere bruges til at lave fremtidens cirkulære plastmaterialer samt brændstoffer til luft- og skibsfarten ved at blande det fangede kulstof med brint produceret af grøn elektricitet (Power-to-X-teknologier). 

Læs mere om CCUS