Power-to-X: Test og udvikling af fremtidens teknologier

John Lindegård Kjær

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 22.

Solceller og vindmøller - Power to X

Power-to-X: Test og udvikling af fremtidens teknologier

Power-to-X er nødvendigt for at opnå et fossiltfrit samfund, der imødekommer den stigende efterspørgsel på vedvarende energi. Konverteringsteknologier bliver afgørende for den grønne omstilling af industrien og transportsektoren.

Power-to-X (også kendt som PtX eller P2X) er en mulighed for energilagring, der omdanner elektricitet fra vedvarende energikilder til kulstofneutrale, syntetiske produkter. Det får vi brug for i fremtiden, fordi den varierende elektricitetsproduktion fra sol og vind resulterer i et stort behov for at opbevare og konvertere energi fleksibelt.

Laboratoriemedarbejder ved et testinstrument med glasdøre og computerskærm

Samarbejd med Teknologisk Institut

På Teknologisk Institut finder du viden, faciliteter og laboratorier til test og udvikling af lagrings- og konverteringsteknologier og løsninger. Når du samarbejder med os, får du sparring og løsninger på din virksomheds teknologiske udfordringer. På den måde kan vi accelerere udviklingen hos jer og flytte jeres virksomhed, bl.a. ved at afhjælpe flaskehalse i jeres R&D afdelinger.

Vi yder teknisk rådgivning om:

  • Materialevalg
  • Udvikling. test, dokumentation og certificering af komponenter og produkter
  • Udvikling og bistand til nye processer og produkter
  • Energilagring og konvertering
  • Opskalering, implementering og procesdesign

Vi yder strategisk rådgivning om:

  • Teknisk due diligence af PtX-teknologier
  • Modenhedsvurdering af PtX-teknologier
  • Roadmaps for PtX-teknologier
  • Afdækning af forretningspotentiale i PtX

For at tilvejebringe et bredere udsyn om udviklingen inden Power-to-X har vi udarbejdet en række analyser om Power-to-X som et teknologiområde og et erhvervsområde. Analyserne er en del af resultatkontrakten Energilagring og -konvertering finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hent rapporterne her:

 

Vores laboratorier og faciliteter dækker bl.a. følgende områder:

Close-up af metal 3D-printer indefra3D-PRINT AF KOMPONENTER

Teknologisk Institut har mere end 30 års erfaring med 3D-print og hjælper danske virksomheder med en lang række ydelser - fra produktudvikling og 3D-print produktion til kvalitetskontrol. Vi printer i en lang række plast- og metalmaterialer og har lavet emner til en række kunder indenfor PtX - og vores kursustilbud hjælper med opkvalificering af industrien.

Overfladebehandlede mekaniske boreHØJTEKNOLOGISKE OVERFLADEBELÆGNINGER OG COATINGS

Vi udvikler og producerer coatings- og overfladebehandlinger, der både kan løse klassiske tribologiske problemer med friktion, slid, smøring og korrosion, og som samtidig har potentiale indenfor PtX-industrien til bl.a. katalytisk effekt, diffusions-barrierer, brintskørhed mv. Vi har stor erfaring indenfor overfladekarakterisering og coatings og kan rådgive om det rette valg af overfladebelægning. Samtidig kan vores specialister hjælpe med at tilpasse en belægning, så den løser lige netop dit problem.

Laboratoriemedarbejder ved elektrokemisk setupELEKTROLYSE OG KATALYSE

Vi er eksperter i udvikling og analyse af (elektro)katalytiske processer, herunder test på alt fra system niveau (eks. test af elektrolyse-stacks) til katalysematerialer. Vi kan hjælpe dig med at bestemme de katalytiske egenskaber, herunder ydeevne, effektivitet og struktur, der er essentielle i forhold til at forstå og optimere dine processer og produkter.

Detaljebillede fra et kemisk anlæg med rør og fittingsGAS- OG REAKTORTEKNOLOGI

Teknologisk Institut har gennem en årrække arbejdet tæt sammen med danske teknologivirksomheder og forsyningsselskaber inden for disse områder. Eksempler herpå er løsninger til forgasningsanlæg, katalytiske processer, komponenter til brændselsceller og nye brændstofteknologier. Vi kan være med i hele forløbet fra 'technology scouting' og laboratorieforsøg til pilottest i egne laboratorier, 'field test' og monitorering på det industrielle anlæg.

To sorte brændselsceller med kabler inde i en fastvingedroneBRÆNDSELSCELLER OG HYBRIDSYSTEMER

Vores udvikling af brændselsceller og hybridsystemer er baseret på mikro- og nanoteknologi med fokus på det samlede system. Vi fokuserer bland andet på, hvordan nye energisystemer, smartere sensor- og visionteknologi samt materialeteknologi kan integreres i droner, så de kan anvendes på nye områder. Vi hjælper dig på vej fra prototype til indledende pilotproduktion, uanset hvilken energiløsning din produktidé indeholder.

Illustration med PtX teknologier med et flykort i baggrundenEnergyFlexLab

EnergyFlexLab tilbyder test af intelligente komponenter og systemer til fremtidens fleksible energisystem. Fremtidens energisystem vil indebære en sektorkobling mellem forsyningen af el, varme, gas og vand, hvilket også er i fokus i laboratoriet. Laboratoriet gør det er muligt at afprøve, hvor meget fleksibilitet koblede teknologier som solceller, batterisystemer, varmepumpe og elbil-lader kan tilføre vores energisystem. Vores tests tager udgangspunkt i real life scenarier.

Vindmølle med serviceplatform set nedefraCERTIFICERING OG INSPEKTION

Power-to-X anlæg skal CE-mærkes, og kan være omfattet af bestemmelserne i både Maskin- , trykudstyrs- og ATEX-direktiverne.​ Hos Teknologisk Institut er vi specialister i at afdække lovkrav relateret til disse direktiver og hjælper dig sikkert gennem CE-mærkningsprocessen.​ Yderligere kan vi være behjælpelig med at få udført certificering og udstedet certifikater via Dancert. ​

Projekter

Hos Teknologisk Institut arbejder vi målrettet mod at modne udviklingen af Power-to-X teknologier og være på forkant med den grønne omstilling. Vi har mange års praksisnær erfaring og samarbejder tæt med industrien. Vi hjælper virksomheder med tekniske løsninger på tværs af værdikæder og fagligheder uanset om det er opskalering eller optimering af eksisterende teknologier. Vi bringer aktører sammen, og vi er involveret i en række store nationale og internationale projekter inden for PtX. Med vores stærke og faglige bredde dækker vi hele energisystemet – fra fremstilling til forbrug.

Nuværende projekter er bl.a.: