Innovationspartnerskabet DRIP / Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand

Karen  Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 61.

vand2

Innovationspartnerskabet DRIP / Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand

Oplæg:

Sørensen, K. (2024) Resultater fra Water Fit for Purpose og DRIP. Webinar afholdt af Det Danske Konsulat, Hamborg

 

Se video om drikkevand i fødevareindustrien

Formål 2021

Formålet med projektet er at reducere svinekødsindustriens vandforbrug samt omkostninger til indvinding af vand og afledning af spildevand. Målet er at afprøve nye teknikker til behandling og genanvendelse af procesvand og at dokumentere økonomiske og produktionsmæssige fordele og ulemper ved implementering, herunder kvalitet og fødevaresikkerhed.

 

Formål 2020

Formålet er at anvise metoder til reduktion af forbruget af vand i svinekødssektoren samt at udvikle metoder og procedurer til løbende kontrol, overvågning og dokumentation af fødevaresikkerhedsmæssige forhold og krav i svinekødsindustrien i forbindelse med genanvendelse af vand.

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at arbejdet med implementeringen af projektet med brug af behandlet procesvand i hårstøder er ved at være planlagt.

Arbejdet med afklaringer og mindre undersøgelser til understøttelse af implementeringen af behandlingsanlægget til procesvand i fuld skala er ved at afsluttes, og kommer til at indgå i anbefalinger til fremtidigt arbejde på området. Valideringsprogrammet, som skal gennemføres, når fuld-skalaanlægget er bygget og implementeret, er færdigt, men kan først udføres i 2021.

Arbejdet med udarbejdelsen af et katalog over nuværende og potentielle vandkvaliteter i kødindustriens processer er fortsat i gang. Der fokuseres på yderligere mapping af vandmængder og -kvaliteter samt behandlingspotentiale af vand fra blodhåndteringen. Herudover arbejdes fortsat med muligheder for at oplagre og anvende behandlet procesvand over tid, samt desktop study med risikovurdering for brug af behandlet procesvand på højrisikoområder. Dette afrapporteres ved udgangen af 2020.

Projektet afsluttes med udgangen af 2020, og der planlægges derfor ingen nye aktiviteter i projektet.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at arbejdet med formuleringen af egenkontrolprogrammet for projektet med brug af behandlet procesvand i hårstøder er i gang. Endvidere arbejdes der løbende med afklaringer og mindre undersøgelser som understøttelse af implementeringen af behandlingsanlægget til procesvand i fuld skala. Egenkontrolprogrammet anviser hvordan det løbende sikrer, at vandbehandlingsanlægget er i tilfredsstillende drift, og producerer vand af den forventede mikrobiologiske og kemiske vandkvalitet. Sideløbende arbejdes der med et valideringsprogram, som skal gennemføres når fuld-skalaanlægget er implementeret.

Arbejdet med udarbejdelsen af et katalog over nuværende og potentielle vandkvaliteter i kødindustriens processer er fortsat i gang. Der fokuseres på yderligere mapping af vandmængder, -kvaliteter samt behandlingspotentiale af vand fra blodhåndteringen. Herudover arbejdes fortsat med muligheder for at oplagre og anvende behandlet procesvand over tid, samt desk-top study med risikovurdering for brug af behandlet procesvand på højrisikoområder.

Den næste store aktivitet i projektet er, at færdiggøre den samlede afrapportering af projektets aktiviteter siden 2015 i en håndbog for vandbesparelser, som beskriver de anvendte metoder, den gode proces, samt afrapporterer de gennemførte projekter.

Endvidere forberedes validering af fuld-skala behandlingsanlæg til hårstøderen.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at det er besluttet at implementere et fuld-skala anlæg, der behandler procesvand til en vandkvalitet, der er fit for purpose i hårstødning. Der er givet myndighedsaccept til løsningen, og arbejdet med at planlægge implementeringen samt udarbejde egenkontrolprogram og dokumentation for processen i fuld skala pågår.

Myndighedsaccepten er givet på baggrund af en risikovurdering, som er udarbejdet med de testresultater, som er frembragt under pilot-skala tests på slagteriet i Horsens samt en række tilhørende bilag, målrettet konkrete spørgsmål og problemstillinger rejst i forbindelse med analyse,  udarbejdelse og den efterfølgende dialog med myndighederne.

Endvidere arbejdes med udarbejdelsen af et katalog over nuværende og potentielle vandkvaliteter i kødindustriens processer, herunder muligheder for at oplagre og anvende behandlet procesvand over tid.

Den næste store aktivitet i projektet er, at færdiggøre den samlede afrapportering af projektets aktiviteter siden 2015 i en håndbog for vandbesparelser, som beskriver de anvendte metoder, den gode proces, samt afrapporterer de gennemførte projekter.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Fuldskala implementering af behandlingsanlæg til brug af behandlet procesvand i hårstøder er under forberedelse. Der samarbejdes tæt med L&F om at sikre fødevaremyndighederne accept af den udviklede løsning. Der er planlagt mindre optimeringsforsøg som skal skaffe data til endeligt dimensioneringsgrundlag. Som det næste udarbejdes en plan for validering af systemet, når det er implementeret. Der arbejdes endvidere med at forberede videreudvikling af behandlingssystemet og processen, for at skabe grundlag for en fremtidig bredere anvendelse af behandlet procesvand kan opnås (branchekode).

Der arbejdes med afrapportering af resultaterne, til brug for dokumentation af såvel resultater som arbejdsmetoder og -processer

 

Foredrag:

Sørensen, K., Koch, AG, Chemnitz, TF. & Niss, L. (2018) Reuse of water in danish pork slaughterhouses. Danish Water Forum, 30. januar
                                                                                           

Interview:

Sørensen, K. (2020) Mindre vandforbrug på svineslagterierne. Mange mindr, danske virksomheder overser relevansen af FN's 17 verdensmål, Teknologisk Institut