Invitation til samarbejde

Simone  Kristensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 44.

samarbejde

Invitation til samarbejde

Højt niveau af fødevaresikkerhed og kvalitet er to af dansk kødproduktions absolutte styrkepositioner.
For at fastholde styrkepositionerne arbejdes der målrettet med forskning og udvikling i hele værdikæden fra ”gris til gaffel”; i disse år med stort fokus på grøn omstilling.
Vi inviterer uddannelsesinstitutioner og studerende med interesse for fødevarer med i udviklingssamarbejdet.

Inspiration til undervisningen  

Dansk kødindustri har gennem mange årtier været i front med at udvikle nye løsninger, hvor dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, kvalitet og digitalisering blot er nogle af emnerne. Også internationalt er dansk kødproduktion anerkendt. Dette afspejles bl.a. i eksporten, hvor den største eksportvare på fødevareområdet er kød og kødprodukter, som udgør knap en fjerdedel af den samlede danske eksport af føde- og drikkevarer svarende til 19,7 mia. kr. i 2021 (Dansk Industri).

Teknologisk Institut har en større portefølje af udviklingsprojekter i samarbejde med den skandinaviske kødindustri. Vi arbejder med afsæt i viden, der er opbygget gennem mere end 60 år! En viden, vi meget gerne deler! Og viden kan som bekendt deles på flere måder:

  • Vi leverer cases til brug i undervisningen fx indenfor mikrobiologi, fødevaresikkerhed, fødevarekemi og statistik m.m.
  • I kan komme på besøg, få introduktion til nogle af vores projekter og få en rundvisning i vores faciliteter i Taastrup (pilot plant og laboratorier)
  • En ekspert fra Teknologisk Institut kan komme til jer på uddannelsesinstitutionen og give en præsentation om et aftalt emne.

 

Praktikophold eller (speciale)opgave

Det er vigtigt for Teknologisk Institut, at vores viden ikke blot bliver på instituttet, men kommer bredt ud. Derfor har vi hvert år adskillige studerende tilknyttet vores udviklingsprojekter. Hermed får den studerende et godt kendskab til kødbranchen, og kødbranchen kan på sigt få nye medarbejdere, som allerede kender industrien.

Praktikophold

Vi tilpasser og aftaler praktikopholdet i henhold til kravene fra den givne uddannelsesinstitution. Typisk arbejder den studerende med en selvstændig opgave, der enten tager afsæt i et igangværende projekt eller i en projektrelateret problemstilling. Sideløbende får den studerende et indblik i Teknologisk Institut som arbejdsplads bl.a. gennem involvering i igangværende aktiviteter.

Mathilde, praktikant i 2022:
"Jeg synes bestemt, at praktikken har styrket min uddannelse, da det har været en god måde at samle teori og praksis. Jeg er blevet udfordret og er derved ”vokset” meget med opgaverne i løbet af de 4 måneder”.

 

Skrive opgave

Vi arbejder med mange forskellige fagområder relateret til kødindustrien, og en studenteropgave (fx point- eller specialeopgave) kan sammensættes og formuleres på mange måder. Derfor formuleres en problemstilling oftest gennem dialog med den studerende, der rådfører sig med vejlederen på uddannelsesinstitutionen. Vores studerende kan også komme fra mange forskellige studieretninger, lige fra matematik og computer science til dyrlæge og fødevarevidenskab. Den studerende tilbydes som udgangspunkt en kontorplads i Taastrup. Alt efter aftalen og opgavens problemstilling kan forsøg udføres på Teknologisk Institut.

Caroline, specialestuderende 2022:
I mit speciale lavede jeg sammen med laboranterne en række forsøgsserier, hvor kødpølse og sandwichskinke blev podet med en cocktail af mælkesyrebakterier, som kan producere luft, når de vokser på produktet. Det får pakkerne til at bule, hvilket ikke ser pænt ud, når de skal sælges til forbrugeren. DMRI - Teknologisk Institut havde udviklet en matematisk model, som beskriver, hvordan væksten af bakterierne kan hindres. Min opgave var at validere modellen vha. egne data og anden litteratur. Det var en spændende opgave at arbejde med, da det involverede både forsøg i laboratoriet, databehandling og til sidst en vurdering af den udviklede models nøjagtighed.”