Uddannelse og forskning på kødområdet

Simone  Kristensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 44.

stud

Uddannelse og forskning på kødområdet

2023

Formål:

Projektets overordnede formål er at understøtte et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater med forskellig uddannelsesbaggrund og at fremme kødforskningen i Danmark.

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er at indholdet af introduktionskurset er revideret. Målet er at sikre en mere fleksibel gennemførelse med mulighed for at tilpasse kurset afhængig af længde på praktikopholdet. Mange studerende er i praktik i enten 8-10 eller 20 uger. For studerende i 8-10 ugers praktik vil introduktionskurset vare 1 uge og ved 20 ugers praktik, vil kurset være udvidet til 2 uger.

Indholdet af kurset er vurderet i henhold til de typiske stillinger/arbejdsopgaver i industrien, som uddannelserne ”føder ind til”: Introduktionskurset i uge 1 vil have fokus på: Arbejdssikkerhed, hygiejne, forståelse for sammenhæng mellem råvarer og kvalitet, besøg på slagteri, egenkontrol (inkl. HACCP), rengøring, fødevaresikkerhed og digitaliseringsløsninger fx sporbarhed.

Uge 2 indeholder: Fremstilling af forædlede produkter i Pilot plant med indsigt i teorien bag (mikrobiologi / kemi), smagsbedømmelse af produkterne, viden om sidestrømme samt en forståelse for projektledelse.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal udarbejdes cases til brug i undervisningen på bl.a. Aarhus Universitet.

3 praktikanter starter den 28. august 2023 (2 i 10 uger, 1 i 20 uger) og introduktionskurset vil være 1 uge for dem alle. Der er samtidig 3 specialestuderende på DMRI, som skal deltage i dele af introduktionsugen.

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er følgende aktiviteter:

•Opstart af praktikant, der i den 12 ugers praktikperiode skal arbejde med sidestrømme. Praktikanten kommer fra Professionshøjskolen Absalon, og det igangværende forløb er et resultat af øget dialog om samarbejde med Professionsskolerne  

•Der er holdt oplæg for 15 studerende fra Københavns professionshøjskole om sensorik, holdbarhed og animalske sidestrømme

•Der er afholdt et møde med Aarhus Universitet om mulighederne for øget samarbejde om studerende

•Deltagelse i møde om DTUs diplomuddannelse ”Fødevaresikkerhed og kvalitet”

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal udarbejdes cases til brug i undervisningen på Aarhus universitet. Det forventes endvidere, at det eksisterende 3 ugers introkursus skal gennemgå en opdatering, så det tilpasses praktikanter fra forskellige undervisningsinstitutioner og kan afholdes mere fleksibelt end hidtil.

udd23

2022

Formål:

Projektets overordnede formål er at understøtte et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater med forskellig uddannelsesbaggrund og at fremme kødforskningen i Danmark.

Artikel:
Meinert, L. (2022) efteruddannelse for fødevareprofessionelle. Fødevaremagasinet november, side 18

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der har været ansøgningsfrist for deltagelse i kødpraktikken 2023, og der var desværre ingen ansøgere fra universiteterne. Årgangen til næste år er lille, hvilket er en del af forklaringen. Der er fulgt op på studiekontakterne på DTU og KU, og der er gjort reklame for praktikken bl.a. på Facebook i gruppen for fødevarestuderende på KU. Der har derimod været øget interesse fra studerende på flere Erhvervsskoler (Fødevareteknolog-studerende) om at komme i praktik på DMRI. Denne praktik er på 10 uger.

Der har været afholdt et afsluttende møde i Kødbranchens kompetenceudvalg, hvor kampagnen ”Minds behind meat” har været en af aktiviteterne – denne er overgået til at være en del af FutureFood.

Der er dialog med Århus Universitet om synliggørelse af kød i fødevareuddannelsens fag fx i mikrobiologi samt samarbejde omkring Masterstuderende.

Den næste store aktivitet i projektet er, at kødpraktikken for 2023 skal gennemføres, og samarbejdet med AU skal styrkes.

udd4

 

tt


udd

2021

Formål:

Projektets formål er at understøtte et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater med forskellige uddannelsesbaggrund og at fremme kødforskningen i Danmark. Dette sker bl.a. via kurser for studerende inkl. kødpraktikanter og via aktivt at medvirke i nationale og internationale netværk.

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der tilmeldt 4 studerende (alle fra DTU) til kødpraktikken 2022. Dertil forventes yderligere 1 praktikant (studerer dataanalyse) at følge dele af introduktionskurset.

Der er indgået aftale med 2 virksomheder, der tager imod 3 af praktikanterne efter endt introduktionskursus. Det er positivt, at virksomhederne igen åbner dørene, selvom pandemien ikke er helt ovre endnu.

Kødpraktikken er projektets største aktivitet og leverance, hvorfor der kun er mindre aktivitet i resten af året. 2022 kødpraktikken starter i uge 5, og koordinering og planlægning er i gang. Der vil desuden foregå samtaler med studerende til foråret 2022.

udddecUdklip.PNG

Hviid, M. (2021) Intro til kødindustrien og værdikæden: dyr - fersk kød - fødevare. Kursus DTU, Diplomingeniører, 30. september

Granly Koch, A. (2021) Mikrobiologi, kød og kødprodukter. Kursus DTU, Diplomingeniører, 30. september

 


 

minds

Unge forsker-aspiranter har lavet chips af grielunger. 22. juni. Landbrugsavisen.dk

 

Nyhedsbrev: DMRI News (februar 2021) Det summer af faglig nysgerrighed

 

udd

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at 12 fødevarestuderende har søgt om en plads på kødpraktik 2021; 1 studerende fra KU og 11 fra DTU. Det er en markant stigning i forhold til de seneste år, og ses som udbyttet af en længere dialog med de studieansvarlige på DTU.

Desværre har kødvirksomhederne ikke mulighed for, at de studerende fysisk er tilknyttet produktionen. Der forsøges derfor, at få inddraget cases fra virksomhederne i praktikprojekterne. DMRI har kapacitet til 7 studerende.

Business Lolland Falster, som bl.a. repræsenterer fødevarevirksomheder i regionen, har i samarbejde med deres virksomheder indenfor storkøkken, vildt og fjerkræ ønsket at deltage i et praktikforløb med én af praktikanterne. Virksomhederne ser et stort potentiale i at få tilknyttet studerende til udfordringer indenfor fødevaresikkerhed og -kvalitet.

Den næste store aktivitet i projektet er, at planlægge og koordinere praktikprojekter og afvikle  introkurset på 3 uger, hvor de studerende bliver introduceret til værdikæden, projektledelse mm.

uddforsk

 

info

 

 

 

Artikel:

Hviid, M. & Meinert, L (2019)Kødet på skolebænken. Fødevaremagasinet, februar, side 18-19