Uddannelse og forskning på kødområdet

Lene  Meinert

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 67.

stud

Uddannelse og forskning på kødområdet

Formål

Projektets formål er at understøtte et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater med forskellige uddannelsesbaggrund og at fremme kødforskningen i Danmark. Dette sker bl.a. via kurser for studerende inkl. kødpraktikanter og via aktivt at medvirke i nationale og internationale netværk.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, de 3 studerende fra DTU, der er ved at afslutte kødpraktikken, hvor de har fået et godt indblik i den danske kødindustri. De studerende (Jesper, Sefika og Iben) har haft praktikopgaver tilknyttet igangværende SAF projekter på DMRI.

Jesper: Jeg har blandt andet deltaget i forsøg med CT-scanning. Her undersøgte vi, hvor meget et midterstykke trækker sig sammen, og i hvilke retninger, når det deles direkte efter køletunnellen. Som praktikant på DMRI har jeg følt mig velkommen, og har fået et godt indblik i, hvordan det er at arbejde på stedet, samt hvilke opgaver man som ingeniør kan blive stillet.  

Iben: Jeg har arbejdet på et projekt om bestemmelse af proteinindhold i kylling. Desuden har jeg hjulpet med fremstilling af kursusmateriale. Praktikopholdet på DMRI har været spændende og meget lærerigt. Jeg var stor fan af introduktionsforløbet, det var virkelig fint, hvordan man fik en overordnet gennemgang af de forskellige ting, der bliver arbejdet med her på stedet.

Sefika: Jeg har bl.a. arbejdet på projektet ”Undgå pustning af kødprodukter”, hvor jeg har udført OD målinger i mikrotitter bakker og absorbans-måling på spektrofotometeret for bakterien Lactobacillus brevis. Praktikken har været meget lærerigt, jeg har kunnet udvikle mig både på det faglige og sociale plan.

Der har været afholdt møde i kødbranchens kompetenceudvalg, hvor en workshop vedr. rekrutteringsudfordringer blev planlagt. Desværre var der efterfølgende kun to virksomheder, der tilmeldte sig (udover medlemmerne af kompetenceudvalgt) og workshoppen blev aflyst. Dialogen med universiteterne har været på lavt blus i foråret under Corona-nedlukningen, og et planlagt besøg på DMRI af KU-studerende i maj måtte aflyses.

Den næste store aktivitet i projektet er, at få gang i dialogen med universiteterne igen og få genbooket de aflyste besøg, så rekruttering til kødpraktik 2021 kan komme godt i gang.

Projektstatus 1. kvartal 2020

Projektets hovedleverance er at gennemføre kødpraktikken, som netop nu er godt i gang. De studerende gennemførte de 3 ugers introduktion på DMRI i februar, hvor målet er at give de studerende en indsigt i værdikæden baseret på teori, praktiske opgaver i pilot plant (udbening og fremstilling af produkt) og virksomhedsbesøg. De studerende gennemfører hele praktikken på DMRI. I 2021 er det planen at praktikanterne igen skal ud på virksomheder som en del af praktikken.

DMRI oplever en generel stigende interesse for kødindustrien fra fødevarestuderende på DTU, mens der tilsvarende er et tydeligt fald i interessen fra studerende på KU. Vi er i løbende dialog med begge universiteter for at opretholde synlighed overfor underviserne og de studerende.

DMRI medvirker fortsat i det igangsatte initiativ "Minds behind meats" sammen med L&F og virksomhederne. DMRI har i denne sammenhæng fokus på universitetsstuderende, mens virksomhederne har fokus på bl.a. maskinmestre, elektrikere mfl.

Muscle Based Food Network har desværre stået stille i snart et år. DMRI overvejer at afholde en kødtemadag, hvor også studerende inviteres.

 

 

Artikel:

Hviid, M. & Meinert, L 2019)Kødet på skolebænken. Fødevaremagasinet, februar, side 18-19