Klassificering og værdisætning af slagtekroppen -  AP1. Klassificering

Dennis Brandborg Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 04.

Klassificering og værdisætning af slagtekroppen -  AP1. Klassificering

2024

Projektets formål er at bidrage til en retfærdig afregning, bevare Danmarks position inden for international klassificering og deltage i den internationale udvikling på området med et dansk perspektiv. Målet er desuden at sikre et billigt og sikkert up-to-date kontrol- og kalibreringssystem.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at der har været givet feedback på protokol indsendt af Italien, som har inkluderet en mindre data-analyse indsendt sammen med protokollen.

Yderlige har der være dialog med Tyskland om klassificering generelt i EU med gennemgang af forskellige klassificeringsmetoder og referencer godkendt i EU.

Den næste store aktivitet i projektet er at undersøge effekten på kødprocenten af forskellige køn og raser baseret på en kort gennemgang af litteraturen samt review af nye protokoller indsendt til EU ekspert-gruppe. 

2023

Formålet er at sikre et grundlag for fair afregning og en korrekt værdisætning af danske slagtesvin, herunder at udarbejde et beslutningsgrundlag for optimal anvendelse og korrekt værdisætning af hangrisekød.

AP1. Klassificering (2023)

Målet med AP1 er at analysere CT-data af slagtekroppe, bl.a. fra sidste kalibrering, der fastsætter vævsfordelingerne på delstykke-/produktniveau.

 

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at klassificeringsområdet på nationalt og europæisk plan er fulgt ved deltagelse i relevante ekspertfora, hvor proceduremæssige problemstillinger vurderes ud fra et dansk perspektiv.

I det seneste år har der været ekstraordinært megen aktivitet. Følgende protokoller har været sendt rundt i EU ekspertforum:

• Belgian protocol I

• Slovakia protocol II

• Italian protocol I

• Polish protocol I

• Belgian protocol II

• Polish protocol II

Der ses en general tendens til, at der ansøges om godkendelse af flere udstyr som klassificeringsudstyr. Polen har ansøgt om godkendelse af hele 11 forskellige udstyr, og Belgien har ansøgt om ni forskellige klassificeringsudstyr.

Malta har desuden søgt om godkendelse af protocol II jf. artikel 11(6) (EU) 2017/1182 af CBS Image Meater.

Den danske klassificeringsmetode samt metode til bestemmelse af vævsfordelingerne på delstykke-/produktniveau har være præsenteret for interessenter både nationalt og internationalt ved flere anledninger.

Den næste store aktivitet i projektet er, at projektet gøres klart til afslutning, men forinden skal forskellige transformationsmetoder af parametre til kødprocentbestemmelsen vurderes i samarbejde med internationale samarbejdspartnere.

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der har været indsendt flere forskellige protokoller i EU-regi til ekspertudvalget i klassificering af svin.

- Malta har søgt om godkendelse af protocol II jf. artikel 11(6) (EU) 2017/1182 af CBS Image Meater.

- Der er gennemført review på Belgian protocol II, hvor ikke mindre end ni forskellige klassificeringsudstyr indgår.

Den næste store aktivitet i projektet er at følge udviklingen indenfor klassificeringsområdet særligt i forhold til nye teknologier eller metoder til klassificering af gris. Yderligere skal der følges op på samarbejdet med Landbrugsstyrelsen, som har overtaget en del af klassificeringskontrollen.

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der i den seneste tid har været gennemført overvågning af de nye danske klassificeringsligninger i tæt samarbejde med Klassificeringskontrollen. De nye ligninger fungerer tilfredsstillende og med samme niveauforskydning, som estimeret under klassificeringsforsøget.

EU kommissionen har udsendt protokol til ekspertgruppen indenfor klassificering af gris. Følgende protokol har været udsendt til review:

• Polen protocol I

Polen har ansøgt om godkendelse af hele 11 forskellige klassificeringsudstyr.

Den næste store aktivitet i projektet er at følge udviklingen indenfor klassificeringsområdet særligt i forhold til nye teknologier eller metoder til klassificering af gris. Yderligere skal der følges op på version II af de indsendte protokoller i EU-ekspert regi.

Andre aktiviteter vil omhandle review på protokoller fra EU kommissionen.

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at klassificeringsområdet på nationalt og europæisk plan er fulgt ved deltagelse i relevante ekspertfora, hvor proceduremæssige problemstillinger er vurderet ud fra et dansk perspektiv. I den seneste periode har der yderlige været ekstraordinær meget aktivitet fra de andre medlemslande.

EU kommissionen har udsendt flere protokoller til ekspertgruppen indenfor klassificering af gris. Følgende protokoller har været udsendt til review:

• Belgian protocol I

• Slovakia protocol II

• Italian protocol I

Den næste store aktivitet i projektet er at følge udviklingen indenfor klassificeringsområdet særligt i forhold til nye teknologier eller metoder til klassificering af gris. Yderlige skal der følges op på version II af de indsendte protokoller i EU-ekspert regi.

Andre aktiviteter omhandler idriftsættelsen af de nye danske klassificeringsligning, som følges tæt i samarbejde med Klassificeringskontrollen.