Metrologi til fremtidens digitaliserede industri og samfund

Jan  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 36.

Metrologi til fremtidens digitaliserede industri og samfund

Aktivitetplan nr. A5 - 2019-2020

Kvaliteten af medicin, robotter og vindmøller er - som for alle andre fremstillede produkter - helt afhængig af metrologi. Teknisk udvikling og stigende produktionskrav øger behovet for mere, bedre og digitaliseret metrologi.

Den primære målgruppe for de udviklede ydelser er derfor bred: medicinal-, biotek- og fødevarebranchen, vand- og energiforsyninger, producenter af sensorer og måleudstyr samt laboratorier. Endvidere udvikles der ydelser rettet mod glasindustrien og industrier, der anvender støbeforme til plast, glas, beton.

Teknologisk Institut udvikler i samarbejde med industrien metrologi inden for temperatur, geometri, vandflow, anemometri og materialefugt, områder hvor Teknologisk Institut er udpeget som metrologiinstitut (MI) af Sikkerhedsstyrelsen.

Laboratorierne deltager i nationale- og internationale metrologinetværk (EURAMET, DaniaMet mv.), fx i ”Key-comparisons” og EMPIR-forskningsprogrammet og har derigennem adgang til den nyeste viden og det højeste måletekniske niveau. Dermed er Teknologisk Institut førende mht. at tilbyde virksomhederne unik måleteknisk sporbarhed, viden og rådgivning.

I industrien udføres et stadigt stigende antal målinger, som tilvejebringes via flere og mere prisbillige sensorer opsat i netværk.

Den store mængde målinger skal digitaliseres og valideres for at kunne understøtte automatisering af processer og produktfremstilling, hvilket giver anledning til øget anvendelse af statistiske metoder og machine learning. Det stiller helt nye krav til den metrologiske infrastruktur ift. sikring af sporbarhed og valide usikkerheder, så virksomhederne bliver understøttet i denne transformationsproces.

Aktiviteten understøtter digitalisering af metrologi gennem udvikling af en række nye teknologiske serviceydelser og indeholder elementer som formidling af viden, gennemførelse af tests, standardisering inden for nye berøringsløse målemetoder, in-line måling og nye sporbare målemetoder inden for CT-scanningsteknologien. Teknologisk Instituts position som førende dansk metrologiaktør og metrologi¬institut inden for centrale måletekniske områder styrkes.

Teknologisk Institut formidler den måletekniske viden og de nyudviklede standardiserede målemetoder gennem et omfattende kursusprogram, konferencer og erfagrupper rettet mod målgruppen. Ligeledes deltager Instituttet aktivt i certificerings- og standardiseringsgrupper.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.