Miljøteknologi og bæredygtige materialekredsløb

Sune Dowler Nygaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 20.

Miljøteknologi og bæredygtige materialekredsløb

Aktivitetsplan nr. C3 - 2019-2020

Den cirkulær økonomi er kommet på den internationale dagsorden, da den globale befolkningsmæssige og økonomiske vækst til stadighed sætter jordens ressourcer under pres. Omstillingen til cirkulær økonomi skal gøre danske virksomheder til en bedre forretning, hvor investeringer i nye miljøteknologier og forretningsmodeller skal styrke virksomhedernes økonomi og konkurrenceevne.

I Danmark har regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi anslået en forventet årlig gevinst på ca. 45 mia. kr. i 2035 ved at omstille den danske erhvervssektor til cirkulær økonomi.  I dag er indhold af problematiske stoffer og mulighed for adskillelse af materialer nogle af de mest betydelige barrierer for genanvendelse og dermed også en barriere for, at cirkulær økonomi kan udleves i praksis. For at realisere potentialet i cirkulær økonomi, skal genanvendelse af produkter således indtænkes allerede i designfasen – design for recycling.

Der er således behov for konkrete cases, hvor implementering af cirkulær økonomi med udgangspunkt i design for recycling bliver demonstreret i praksis gennem den samlede livscyklus af produkterne.

Ambitionsniveauet i denne aktivitetsplan er at medvirke til at danskproducerede forbrugerprodukter på sigt bliver synonyme med bæredygtighed, hvor produkterne har et smart materialevalg og design, som sikrer, at produkterne kan genanvendes og samtidig er fri for uønskede kemikalier. Arbejdet tager udgangspunkt i praktisk implementering af design for recycling i danske forbrugerprodukter, hvor materialer sammensættes smart til senere adskillelse, sortering og oparbejdning. Derved sikres et optimalt samspil mellem de fire dele af et produkts livscyklus:

Produktdesign – Produktion – Sortering – Oparbejdning
 
I aktivitetsplanen vil nye bæredygtige kredsløb af materialer såsom plast, metal, tekstil og træ blive demonstreret i virksomhedsspecifikke cases indenfor forbrugerprodukter eksempelvis legetøj, tekstil, elektronik og møbler. Disse vil tage udgangspunkt i de udvalgte produkters helhed og sikre overførsel af viden og kravspecifikationer imellem de fire stadier af produktets livscyklus på tværs af produktets værdikæde og brancher. Der stiles mod implementering af cirkulær økonomi gennem udvikling og optimering af miljøteknologier indenfor:

  • Produktdesign. Teknologisk Institut vil opbygge rådgivningsydelser til smarte materialevalg og optimal kombination og sammensætning af materialerne, der sikrer senere genanvendelse af produkterne. 
  • Produktion. I samarbejde med danske fremstillingsvirksomheder vil Teknologisk Institut udvikle pilotskala- og testfaciliteter til substitution af uønskede stoffer i eksempelvis lime og overfladebehandlinger samt udvikle spektroskopiske metoder til sikring af kvaliteten af produkter, der er produceret med henblik på senere genanvendelse.
  • Sortering. Teknologisk Institut vil i samarbejde med teknologileverandører og genvindingsbranchen udvikle nye identifikationsteknologier til isolering af præcis de affaldsstrømme, som har værdi – eller kan få værdi for aftagende virksomheder, når materialerne har den ønskede kvalitet og renhed. 
  • Oparbejdning. Sammen med teknologileverandører og genvindingsbranchen vil Teknologisk Institut udvikle nye mekaniske og kemiske miljøteknologier til rensning, nedbrydning og oparbejdning af materialer såsom PUR og tekstiler til nye produkter.

Målgruppen for ydelserne i denne aktivitetsplan er små og mellemstore virksomheder (SMV) i fremstillingsindustrien med speciel fokus på fremstilling af forbrugerprodukter. Der er flere drivere for disse virksomheders omstilling til cirkulær økonomi og til en positiv bundlinje. Her og nu efterspørger et stigende antal bevidste forbrugere bæredygtige produkter, og på sigt bliver adgang til ressourcer altafgørende for fortsat fremstilling af nye produkter.

Aktivitetsplanen vil tage udgangspunkt i det SMV-segment, som er parat til at imødekomme det stigende antal af bevidste forbrugeres ønske om at kunne vælge cirkulære produkter, der både er fri for uønskede kemikalier, og som kan genanvendes til nye materialer og produkter efter brug. Dette segment udgør ca. 60 % af SMV’erne ifølge en rundspørge udført af Teknologisk Institut blandt 526 fremstillingsvirksomheder.  Interessen fra målgruppen afspejles også på Bedreinnovation.dk via de godt 50 kommentarer, bl.a. fra en lang række SMV’er.

Virksomhederne peger på behovet for hjælp til implementering af bæredygtige materialekredsløb, hvor nogle af de mest presserende barrierer er mangel af viden på tværs af produktets livscyklus og adgang til testfaciliteter på laboratorie- og pilotskala hos virksomhederne for at kunne implementere cirkulær økonomi i praksis.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.