Multifunktionsrobotter (2020)

Lena  Sloth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 61.

fabrik

Multifunktionsrobotter (2020)

 

AP 1 - Ultrahurtigt værktøjsskifts til multifunktionsrobot

 

Formål

Projektet har til formål at udvikle værktøjsskifte til multifunktionsrobotter, som er ultrahurtigt, og dermed understøtter ideen om, at mange funktioner kan samles i en arbejdsstation. Herved minimeres spildtid til transport og fiksering, hvilket igen betyder, at kapaciteten af arbejdsstationen kan optimeres.

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der i idéfasen og idégenereringen er kommet et antal idéer til såvel selve den mekaniske udførelse af værktøjsskiftet dvs. den måde, hvorpå robot og værktøjer kobler til og fra samt idéer til, hvordan indretningen af en robotcelle, hvori værktøjer skal skiftes, kan se ud. Målet er, at skiftetiden mellem værktøjerne bliver meget kort og derfor er indretningen af cellen vigtig, så robotterne bevæger sig mindst muligt i forbindelse med skift af værktøjer.

Der er desuden idéer til, hvordan signaler fra sensorer i værktøjer kan overføres til robotstyringen, uden at der skal etableres en fysisk kontakt mellem robot og værktøj samt idéer til, hvordan energi fra robotten kan overføres til værktøjet. Energioverførslen er nødvendig, hvis værktøjet skal udføre en aktiv bevægelse som f.eks. en saks, der klipper eller en oscillerende bevægelse af en kniv.

Den næste store aktivitet i projektet er, at de mekaniske idéer til koblingsskiftet konstrueres, fremstilles og afprøves i metodefasen. Derudover skal der arbejdes videre med robotcellens layout og indretning, så robotternes bevægelser bliver optimeret mest muligt. Idéerne til energioverførsel skal også afprøves i metodefasen.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at analysen i projektet har dokumenteret, at der ikke findes systemer på markedet, der opfylder kravet om hurtigt værktøjsskift. Der findes heller ikke systemer, der kan holde til miljøet på slagterier med daglig rengøring og brug af rengøringsmidler. Systemerne på markedet er primært beregnet til fremstillings- og montageindustrien, og udviklingen har været båret af bilindustrien. De fleste skiftesystemer er langsomme og har fokus på høj præcision, så værktøjerne altid sidder i en veldefineret position, men der findes også systemer, hvor skiftet sker hurtigere – dog på bekostning af præcisionen. De langsomme systemer skifter på ca. 10 sekunder og de hurtige på 5 sekunder. Præcision vurderes ikke at være et afgørende krav i multifunktionsrobotter til slagterier, da det bearbejdede materiale er biologisk og dermed fleksibelt og ikke veldefinerede såsom emner i fremstillingsindustrien.

Analysen viser, at værktøjsskiftet skal ske på under to sekunder for at det ikke reducerer kapaciteten af en multifunktionsrobot eller alternativt, at værktøjsskiftet skal ske, mens robotten flytter sig mellem to arbejdsoperationer.

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre systematisk idégenerering på i første omgang det mekaniske princip i selve værktøjsskiftet. Næste step i idégenereringen er at arbejde dybere med et mindre antal principper og udarbejde CAD tegninger samt dimensionere skiftesystemet til forskellige størrelser af robotter og dermed den belastning, som robotten udsætter systemet for.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output.

Ifølge DMRI’s plan for afvikling af SAF projektporteføljen vil projektets aktiviteter først påbegyndes i andet halvår af 2020.

Den første store aktivitet i projektet er, at undersøge det kommercielle marked for systemer for hurtigt værktøjsskifte og gennemføre projektets analysefase, hvor de overordnede krav for værktøjsskiftet formuleres.

 

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Ifølge DMRI’s plan for afvikling af SAF projektporteføljen vil projektets aktiviteter først påbegyndes i andet halvår af 2020.