Ny kosteffektiv teknologi til måling af lattergasudledninger fra renseanlæg

Quynh Thu Nguyen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 54.

Vandreservoir - Tests

Ny kosteffektiv teknologi til måling af lattergasudledninger fra renseanlæg

Projekt start januar 2022. Forventet afslutning december 2023.

Renseanlæg alene står i dag for 0,4% af den samlede klimagasudledning i Danmark, hvoraf den potente drivhusgas, lattergas (N2O), udgør størstedelen1. Der er i dag stort politisk fokus på at begrænse udledningerne, fx i form af indførelse af grænseværdier2, og der forventes i de kommende år massive investeringer i udledningsreducerende tiltag – jf. vandsektorens Paris-model. Det endelige mål er en energi og klimaneutral vandsektor i 2030.

Der er i dag kun et meget snævert udvalg af måleteknologier til måling af udledningerne fra renseanlæg. Den mest anvendte løsning måler N2O i vandfasen og derfra estimeres den faktiske udledning til atmosfæren ud fra en model. Ud over den store usikkerhed tilknyttet denne metode, er den også vedligeholdelsestung og fordrer ofte og tidskrævende kalibrering for at opnå valide målinger. Der er derfor et reelt behov for en, som helhed, mere præcis og praktisk anvendelig måleløsning, der kan måle fra alle væskeoverflader.

Mål for projektet

Projektets formål er at udvikle en robust sensorløsning til lattergas emissioner fra renseanlæg. Sensor skulle måle kontinuerligt med høj tidsopløsning direkte i gasfasen over alle væskeoverflader på et anlæg. Målingerne vil give kontinuerlig kortlægning af lattergasudledningen og, i kombination med data fra renseanlægget, give mulighed for at identificere, hvilke driftsbetingelser der forårsager hvilke udledninger. Ud fra denne digitaliseringstilgang kan en styringsstrategi udvikles, og vandforsyningerne kan investere i omkostningseffektive tiltag og reducere deres lattergasudledning kosteffektivt.

Projektets mål opnås igennem udvikling af sensorer, test og validering hos renseanlægget, samt udvikling af en styringsstrategi til kosteffektiv reduktion af lattergasudledning.

 

Deltagere

  • Duotec A/S
  • BlueKolding Spildevand A/S
  • Teknologisk Institut

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen.

1. Mellem 35 og 48% af det samlede CO2-aftryk fra fire danske renseanlæg skyldtes lattergas ifølge Delre et al., 2019. Journal of Cleaner

Production, 211, 1001-1014, og mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/dec/nyt-viden-om-renseanlaeggenes-klimabelastning/ 

2. ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, politisk aftale, 2020